Innovatie wordt steeds belangrijker voor bedrijven, organisaties en instellingen. Maar nog steeds mislukt het merendeel van alle nieuwe producten en diensten. Hoe komt dat? Er zijn 10 factoren die het succes van klantgerichte innovaties bepalen (voor klant kun je ook consument, medewerker of gebruiker lezen). Variërend van het bieden van genoeg klantvoordeel tot het hebben van genoeg budget. Des te meer factoren je op orde hebt, des te groter de kans op innovatiesucces. De tien succesfactoren op een rij, op basis van diverse onderzoeken en praktijkervaringen.

1. Klantvoordeel
Dit lijkt een open deur, maar is het niet. Uit onderzoek komt namelijk naar voren dat het voordeel voor de klant gemiddeld negen keer groter moet zijn dan het door de klant gepercipieerde nadeel van het gaan gebruiken van iets nieuws. De klant moet ervan overtuigd zijn dat het nieuwe product of dienst voordeel biedt ten opzichte van de huidige praktijk. Dit voordeel moet aansluiten bij de werkelijke, bestaande behoefte. De innovatie moet duidelijk beter, makkelijker, sneller, goedkoper, etc. zijn dan bestaande oplossingen.

De chipknip was tot grote teleurstelling van de banken geen succes, want klanten zagen er de voordelen niet van in, te veel gedoe.

Lees ook:

De nieuwe realiteit van productontwikkeling

2. Aansluiting op huidig gedrag
Wil een innovatie succesvol zijn dan moet het aansluiten bij de normen en waarden van de klant en gemakkelijk in te passen zijn in zijn huidige (routinematige) gedrag en werkwijze. Het nieuwe product of dienst moet ook aansluiten op eerdere ervaringen. Aanbieders maken vaak de fout om revolutionaire veranderingen na te streven, terwijl veranderingen altijd stapsgewijs (evolutionair) ontstaan en nooit radicaal.

Mobiel bellen is vooral een succes omdat voor het telefoneren zelf geen gedragsverandering nodig is, bellen is bellen. De vele voordelen van het mobiel gebruik (flexibiliteit, bereikbaarheid, sociaal contact) doen de rest.

3. Eenvoudig te gebruiken
De klant moet ervan overtuigd zijn dat een innovatie makkelijk te gebruiken is. Des te complexer de vernieuwing, des te minder succes. Mensen wegen nadelen ook veel zwaarder dan voordelen. Veel innovaties zijn puur technisch gedreven waardoor aanbieders onvoldoende aandacht hebben voor belangrijke zaken als gebruiksvriendelijkheid en onderhoudbaarheid.

ArrayZo krijgen elektronische apparaten steeds meer knoppen en mogelijkheden, dit tot groot ongenoegen van veel senioren. Maar ook veel ‘slimme’ e-health en domotica-oplossingen lijden aan ditzelfde euvel.

4. Probeerbaarheid
Mensen willen nieuwe dingen eerst uitproberen. Als het bevalt zal men na enige tijd de innovatie in gebruik nemen en verliest het uiteindelijk haar nieuwigheid. Innovaties zijn succesvoller als de klant ze zonder veel moeite en extra kosten kan uitproberen. Als de klant tevreden is moet men het gebruik gemakkelijk kunnen voortzetten.

Veel softwareprogramma’s zijn op dit principe gebaseerd. Je kunt ze vaak eerst een tijdje gratis uitproberen en als het bevalt met een muisklik definitief aanschaffen.

Array5. Zichtbaarheid
Innovaties zijn succesvoller als het gebruik daarvan zichtbaar is voor anderen. Potentiële klanten hebben daardoor zicht op de resultaten en voordelen van het nieuwe product. Dit verlaagt de drempel voor nieuwe gebruikers en versterkt automatisch het effect van sociale beïnvloeding via ‘member-get-member’.

Dit aspect heeft een belangrijke rol gespeeld bij de snelle opmars van mobiele en ‘zichtbare’ producten zoals de walkman, iPhone, digitale camera en scooter.

6. Snelle kritieke massa
Bij het introduceren van nieuwe producten is het zaak om zo snel mogelijk de kritieke massa te bereiken. Wanneer 15% tot 20% van de totale doelgroep een innovatie geadopteerd heeft, is de kritieke massa bereikt. Soms mikken organisaties met de lancering van een nieuw product direct op de massa, maar dat is gedoemd te mislukken. De voorhoede is nodig om de massa in beweging te krijgen.
Het gebruik van sociale media kan hierbij helpen. Maar de ‘kloof’ tussen met name de early adopters en early majority blijkt vaak lastig te overbruggen. Hoe langer het duurt om de kritieke massa te bereiken, des te kleiner de kans op succes, want het beschikbare geld raakt gestaag op en de kans dat je links en rechts ingehaald wordt door ‘smart followers’ neemt met de dag toe.

Array7. Proven technology
Een nieuw product of dienst moet het natuurlijk wel doen, kleine kinderziektes daargelaten. Als een innovatie niet blijkt te werken wordt het niet opgepikt door early adaptors en zal verdere verspreiding van de innovatie vanzelf stoppen. Aanbieders brengen nog wel eens innovaties op de markt die de laboratoriumfase nog niet ontgroeid zijn.

Zo moest jaren geleden in Duitsland de invoering van een omstreden systeem voor rekeningrijden voor het vrachtverkeer afgeblazen worden omdat het in de praktijk niet bleek te werken. Om over het Fyra-treindebacle en de rommelige werking van talloze nieuwe gadgets maar niet te spreken.

8. Communicatie op maat
Bij de invoering van innovaties kunnen vijf verschillende groepen onderscheiden worden. Deze vijf groepen zijn (tussen haakjes staat de omvang van zo’n groep ten opzichte van de totale doelgroep): innovators (2,5%), early adopters (13,5%), early majority (34%), late majority (34%) en laggards (16%). Deze groepen moeten apart benaderd worden wil een innovatie succesvol worden.
Innovators willen alles horen over de nieuwste mogelijkheden en kunnen meestal nog wel met enig gebruiksongemak (kinderziektes) leven. De late majority is over het algemeen alleen geïnteresseerd in foutloze en gemakkelijke bruikbaarheid van een nieuw product.

9. Gefaseerde invoering
Aanbieders kiezen vaak voor een big-bang reclameoffensief dat snel weg ebt. Dit is onvoldoende om door de groep early adaptors (opinieleiders) opgemerkt te worden, laat staan bij de hele doelgroep. De ‘kritieke massa’ wordt niet gehaald. Wil je de hele doelgroep bereiken en de innovatie op grote schaal verankeren dan moet je alle vijf groepen zien te bereiken. Dit kost in de regel eerder jaren dan maanden. Aanbieders overschatten de voordelen van hun nieuwe product ook fors, gemiddeld met een factor drie. Zijn daarin per definitie veel te optimistisch. Bijvoorbeeld omdat de complexiteit van een nieuw product in eerste instantie veel interesse wekt, maar ook de reden is waarom mensen het product later niet kopen. Mensen waarderen dat wat ze bezitten gemiddeld ook drie keer hoger dan zaken die men niet bezit, zelfs als dat nieuw product ons meer waarde bieden. Hierdoor houden mensen vast aan dat wat ze hebben. Des te langer mensen iets bezitten, des te moeilijker ze daar afstand van doen. Dat speelt vooral bij de majority en laggards. Succesvol innoveren is een kwestie van lange adem met veel doorzettingsvermogen en een gefaseerde en gedifferentieerde aanpak.

10. Voldoende budget
Vooraf is moeilijk in te schatten hoe snel een nieuw product of dienst door de doelgroep afgenomen wordt. De periode tussen marktintroductie en grootschalige adoptie door de doelgroep is vaak lang, evenals de terugverdientijd. Aanbieders moeten dus voldoende financiële adem hebben om deze periode te kunnen overbruggen.

Veel dotcombedrijven gingen tijdens de internethoogtijdagen failliet omdat de ‘kritieke massa’ te lang uitbleef en financiers er geen geld meer wilde insteken.

Andere factoren
Naast deze tien succesfactoren spelen nog andere factoren die invloed hebben op het succes van innovaties zoals de duur van het innovatieproces zelf (de time-to-market), de marketingstrategie (segmentering, targeting, positionering), marketingmix (product, plaats, prijs, promotie) en de snelheid waarmee nieuwe producten van kinderziektes verlost worden.
Over time-to-market kom ik met een vervolg artikel.

Voorspellen van innovatiesucces

Door geplande en lopende innovaties af te zetten tegen de tien succesfactoren, kun je een eerste inschatting maken van de slaagkansen van een innovatie. De kans op meer innovatiesucces kun je verder vergroten door te kiezen voor een bepaalde innovatie-aanpak. Denk aan klantgedreven (open) innovatie met cocreatie, crowdsourcing en communities, de lean-startupmethode en de agile-werkwijze.

Sjors van Leeuwen is auteur van de boeken Klant in de driver’s seat en Innovatieblunders.

Kennisbank onderwerpen:

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x