De nieuwe realiteit van productontwikkeling

Columns

Product en procesinnovaties zijn van alle tijden. Als gevolg van de voortrazende digitalisering zijn er veel start-ups die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zij komen snel met mooie producten en zetten bestaande business modellen onder druk. Het product wat zij ontwikkelen is vaak innovatief, maar het ontwikkelingsproces dat tot het product leidt ook. In “no time” hebben zij het product ontwikkeld en verbeteren het daarna continu.

Traditionele organisaties benaderen productontwikkeling vaak nog met drie statische aspecten in het achterhoofd.
1. We weten precies wat we moeten maken;
2. We weten hoe het perfect te maken;
3. Niks zal gedurende de rit veranderen.

Het resultaat is bekend. Het product wordt na enkele maanden opgeleverd, voldoet lang niet altijd aan de klanteisen, heeft te veel of te weinig functionaliteit en de vooronderstelde business case klopt niet.

Startups werken anders.
Zij moeten wel, want zij hebben geen geld en middelen om maanden aan een product te werken. En zij kunnen het zich niet veroorloven om met een product aan te komen waar geen vraag naar is. Zij moeten kort cyclisch op een iteratieve manier ontwikkelen en continue bij klanten toetsten dat wat zij maken voldoet aan hun wensen en dat klanten er voor willen betalen.

Voor productontwikkeling betekent dit:
1. We moeten ontdekken wat we moeten maken;
2. Tijdens het realisatieproces moeten we constant experimenteren;
3. Veel dingen zullen gedurende de rit veranderen.

De “Agile Manifesto” geeft inzicht. Als je met betrekking tot de twaalf agile principes “software” wijzigt naar “customer value” krijg je een methodologie die toepasbaar is op alle industrieën.

Agile Manifesto: 12 principes

Kort cyclische, flexibele levering

 • Onze hoogste prioriteit is om beter te begrijpen en te voldoen aan onze klanten, door middel van vroege en continue levering van tastbare, waardevolle en testbare resultaten.
 • Wij zijn blij met veranderende eisen, zelfs laat in het ontwikkelingsproces. Onze agile manier van werken maakt het mogelijk om door verandering concurrentievoordeel te leveren.
 • Onze teams leveren resultaten in korte cycli van een paar weken tot enkele maanden.
 • Het werk en delen van het product is de belangrijkste manier om voortgang te meten.
 • Eenvoud - de kunst van het maximaliseren van het werk dat niet is gedaan – is essentieel.

Kleine, zelf organiserende, multidisciplinaire teams

 • Alle rollen en disciplines (marketing, sales, productontwikkeling, ICT, operations, etc.) moeten samenwerken in één team gedurende het productontwikkelingsproces.
 • We werken in teams van gemotiveerde mensen, die de omgeving en ondersteuning hebben die ze vertrouwen, om de klus te klaren.
 • De beste ideeën, ontwerpen en specificaties komen vanuit zelf organiserende teams.
 • De meest efficiënte en effectieve methode voor het overbrengen van informatie is “face-to-face” communicatie.
 • We visualiseren onze activiteiten en de voortgang om transparantie te creëren voor alle teamleden en stakeholders.

Continue verbetering

 • Continue aandacht voor persoonlijke excellentie zal behendigheid verbeteren.
 • Op gezette tijden reflecteert het team over hoe efficiënter te worden en dan past het gedrag hierop aan.

De vraag is wat traditionele organisaties moeten doen om zich een innovatief productontwikkelingsproces eigen te maken? De simpelste boodschap is “think & act like a startup”. Het is relatief eenvoudig om daarmee te beginnen door teams door een zogenaamd “accelerator” programma te halen. De tweede en lastigste stap is om het in de organisatiecultuur in te bedden. Hiervoor is een top down innovatiestrategie nodig die ondersteund wordt door een rigide innovatieproces.

Dit is de uitdaging voor het senior management van nu.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Henri Melger
Lid sinds 2019
Mooie vertaling van Agile principes naar een breder toepassingsgebied Marcel!

Meer over Innovatie