Ideeënmanagement als vliegwiel voor resultaatverbetering

Cover stories

 ‘There is no limit to people’s creativity’, Taiichi Ohno

Diverse studies hebben uitgewezen dat de werkvloer een goudmijn is voor nieuwe ideeën. Hoe kunnen we de innovatiekracht van deze werknemers inzetten om de bedrijfsprocessen te verbeteren en onze doelstellingen te realiseren?

Ideeënmanagement

Menigeen verklaarde dertig jaar geleden de oprichters van een aluminiumfabriek in Dubai voor gek. Immers uit niets bleek waarom dit kleine grondstofarme Emiraat geschikt zou kunnen zijn voor de productie van het lichte metaal. De fabriek zou haar eigen elektriciteit moeten gaan opwekken met grondstoffen uit het buitenland, zout water moeten ontzilten uit de Perzische Golf, en bauxiet uit Australië moeten gaan importeren. Kortom een zeer slechte uitgangspositie. Toch is er sinds de oprichting in ...

Sjors van Leeuwen
Goed artikel; medewerkers als aanjager voor innovatie. Naast medewerkers zijn er ook andere bronnen die gebruikt kunnen worden voor ideegeneratie zoals klanten, leveranciers, ketenpartners, consumenten, etc. In het boek Klant in de driver’s seat worden 20 manieren vermeld voor ideegeneratie, waaronder crowdsourcing. Inhakend op de trend van 'open innovatie' waarin kennis van buiten het bedrijf naar binnen wordt gehaald.
Ton Verbeek
Auteur
Beste Sjors,

Helemaal met je eens. Natuurlijk zijn klanten en leveranciers van groot belang voor het aanjagen van innovaties. Bij Bolletje gaat men daarom bijvoorbeeld op consumentensafari.
Een paar dagen bij een gezin op bezoek levert vaak meer inzichten op dan een
brainstormsessie ergens op de hei. Maar het punt is dat er ontzettend veel expertise op de werkvloer rondloopt waar nog veel te weinig gebruik van wordt gemaakt. Onlangs heeft men hier bij een bedrijf in de regio de campagne 'Wat heb jij in je mars?' gestart.
Werknemers die met een goed idee kwamen werden in het zonnetje gezet en kregen een Mars chocolade reep als beloning. En dat werkte!
Gert
Schijnbaar speelt er zich iets af tussen de werkvloer en het management. Als we de statistieken mogen geloven. Van 2.2 ideeen beoordeelt door direct leidinggevende naar 54 voor (VUA) volledige uitvoering aandrager. En als we dat nog eens vertalen in netto-opbrengsten dan creëert het management een verliespost. Hoelang is deze situatie nog houdbaar in deze tijd?
Ton Verbeek
Auteur
Beste Gert,

Ik zou je aanraden om het boek van Matthew May over Toyota eens te lezen. Krijg je een goede indruk hoe een effectief ideeënmanagement in de praktijk werkt. Dit boek zou op het nachtkastje van iedere CEO moeten liggen waarvoor innovatie core business is!
Wilma Been
Als blijkt dat de meeste bruikbare ideeën van medewerkers komen zullen leidinggevenden creativiteit moeten managen. Nu is het zo dat Teresa Amabile al in de jaren tachtig van de vorige eeuw onderzoek hiernaar gedaan heeft. Haar conclusie was dat creativiteit niet te ontwikkelen was. Tevens bleek uit dit onderzoek dat creativiteit met beloningen of dwang (angst) zelfs verschraalde. Wat wel mogelijk is om belemmeringen die creativiteit in de weg zitten op te heffen.

De aan de kunstacademie en als sociaal psycholoog afgestudeerde Lucas Derks heeft hiervoor het Kreta Model ontwikkeld. Dit model reikt leidinggevenden tools aan waarmee zij hun medewerkers kunnen helpen deze blokkades op te heffen. Het boek waarin dit model staat is recentelijk weer uitgebracht onder de naam "Het Kreta Model" een model voor het managen van creativiteit. (ISBN 978-90-820238-0-0)
Jaap
Ben benieuwd waar ik het rapport van PWC kan vinden.

Meer over Innovatie