Informatieproductiviteit is oneindig!

Columns

Productiviteit betekent in het normale taalgebruik "het toevoegen van iets nieuws", een “voortbrengende kracht” (Van Dale). In de economie gebruiken we het begrip productiviteit voor de mate waarin een organisatie arbeid, machines en grondstoffen om weet te zetten in omzet(1).

Tijdens de internethype aan het eind van de twintigste eeuw zeiden sommige economen dat de nieuwe revolutie in informatietechnologie er toe zou leiden dat de arbeidsproductiviteit continu zou blijven toenemen. Inmiddels weten we dat deze aanname niet klopt. Mensen kunnen niet eindeloos opgerekt worden om meer productiviteit te leveren. Bovendien is er een nieuwe ‘productiviteit’ bij gekomen, namelijk die van ‘Informatieproductiviteit’.

Naar mijn mening zal de komende jaren deze informatieproductiviteit voor organisat...

Anouk Jansen
Hi Anja, boeiende materie. Waar ik heel benieuwd naar ben is de mogelijkheid om informatie-productiviteit te meten. Hangt dit direct af van "omzet" of zijn er ook andere relevante indicatoren? Kan je inzichtelijk maken op welke gebieden je kan "verbeteren" en wat hier de concrete opbrengst van zal zijn? Groet, Anouk Jansen
Anja van der Lans
Auteur
Dank je wel Anouk. Dit is zeker voor iedereen die met innovatie bezig is (van producten of diensten) en daarvoor gebruik maakt van de aanwezige kennis, van belang. Het gaat erom de kennis en informatie zo toegankelijk, beschikbaar, relevant en interpreteerbaar te maken, dat belemmering van informatie-uitwisseling wordt voorkomen of weggenomen. Hierdoor gaat informatie in een organisatie stromen en komen nieuwe ideeën naar boven drijven waarmee een organisatie zich kan onderscheiden.

En de indicatoren die daar dan een belangrijke rol in spelen zijn: een platte organisatie, stimulerend leiderschap, geen belemmeringen en dergelijke. In het onderzoek van de studenten van de Erasmus wordt geprobeerd hier invulling aan te geven maar dat blijkt nog vreselijk lastig. Nader onderzoek is nodig en gaan we ook uitvoeren met Incentro omdat we er van overtuigd zijn dat hier een sleutel ligt naar succesvolle organisaties.

groet anja
Floris van Sliedregt
Interessant artikel Een bedrijf kan documentatie rijk zijn, maar informatie arm. De uitdaging ligt hem in hoe kennis gedeeld kan worden, en hoe gemakkelijk de kennis kan worden gevonden. Informatie productiviteit wordt steeds belangrijker. Kort gezegd het platform waarop de informatie circuleert word steeds belangrijker?!

Meer over Kennismanagement