De kunst van integratie

Columns

Wat kenmerkt succesvolle producten, organisaties en mensen? Waarom was de introductie van de eerste iPhone zo'n succes? Wat maakte Windows XP tot een succes? Waardoor werd Google succesvol? Waarom veranderde Tesla het landschap van autorijden? Waarom werd Uber zo snel groot?

Dit zijn voor mij interessante vragen om het mysterie te ontrafelen, zodat ik organisaties kan inspireren om succesvoller te worden.

Doorbraaktechnologieën

In mijn visie delen doorbraaktechnologieën, producten, succesvolle mensen en diensten één gemeenschappelijk kenmerk; ze integreren op alle niveaus binnen de bestaande context van sluimerende vraagstukken, maken gebruik van opkomende technologieën en sluiten aan op latente behoeften van mensen.

Introducties van nieuwe technologieën, producten en diensten mislukken vaak omdat ze onvoldoende aansluiten op deze factoren. Een treffend voorbeeld hiervan is Google Glass

Zorgde hoogmoed van Google voor het mislukken van Google Glass?

Google Glass

Google Glass mislukte omdat het niet effectief integreerde in de bestaande context van de latente behoeften en verwachtingen van mensen. Daarnaast botste het met bestaande sociale normen en privacyoverwegingen, waardoor het geen naadloze integratie bood in het dagelijks leven van mensen. In plaats van zich aan te passen aan de bestaande technologische en sociale omgeving, probeerde Google Glass een nieuwe norm te creëren die niet goed werd ontvangen door het publiek. Dit gebrek aan integratie leidde tot een gebrek aan acceptatie en uiteindelijk tot het falen van het product op de consumentenmarkt.

iPhone

De eerste iPhone was een doorslaand succes vanwege zijn innovatieve ontwerp, intuïtieve gebruikerservaring en geïntegreerde functies zoals telefoon, iPod en internetbrowser. De introductie van de App Store opende een wereld van mogelijkheden voor ontwikkelaars, terwijl de sterke marketingcampagne van Apple en het bestaande merkvertrouwen bijdroegen aan de hype rondom het apparaat. Dit alles maakte de iPhone niet alleen een technologisch hoogstandje, maar ook een statussymbool en legde de basis voor de smartphone-revolutie die volgde. Een sterk staaltje van integratie.

Communicatie is niet louter zenden en ontvangen

Om het integratieproces op verschillende niveaus in een organisatie effectief te organiseren, is het cruciaal om een duidelijk begrip te hebben van wat integratie betekent binnen de context van de organisatie. Communicatie vormt een essentieel onderdeel van het integreren van informatie, bestaande kennis, ervaringen en wijsheid. Communicatie is niet louter zenden en ontvangen zoals vaak wordt gedacht. 

Communicatie is iets gemeenschappelijk maken door integratie van inzichten, persoonlijke voorkeuren, ervaringen en kennis.

Communiceren is integratie

Binnen organisaties wordt vaak geklaagd over communicatie, waarbij men vaak wijst naar een gebrek aan elkaar goed informeren of dat er onvoldoende wordt geluisterd. Alleen is dat niet het volledige verhaal van communicatie. Al zou een organisaties iedereen op de juiste wijze informeren en goed luisteren, dan is de communicatie nog niet volledig. De verkregen informatie door zenden of luisteren dient vervolgens te worden geïntegreerd met iemands eigen ervaringen en kennis en vervolgens weer gedeeld. Dit is een continu proces door de gehele organisatie heen. Vergelijkbaar hoe in de natuur alles met alles communiceert en integreert.  

Communicatie als integratie proces vergt aandacht en tijd. Als die aandacht en tijd niet genomen wordt dan voegt nieuwe losse informatie niets toe

Leidinggevenden als doorgeefluik

Leidinggevenden die informatie doorgeven zonder deze te integreren met hun eigen kennis en ervaring, kun je zien als een doorgeefluik. Je kunt je dan afvragen wat is hun toegevoegde waarde? Een leidinggevende die de tijd neemt op de nieuwe informatie te verrijken met zijn inzichten, ervaringen en kennis alvorens het te delen zal meerwaarde creëren voor het team. Want hij kent het team en de context beter dan de directie. Op deze wijze is een leidinggevende geen doorgeefluik meer maar een transformator van strategie naar concrete acties.

Veel leidinggevenden falen omdat ze de informatie van de directie onvoldoende integreren met hun eigen wijsheid, want integratie vraagt moed.

Efficiëntie als onderdeel van Integratie

Mijn ervaringen met een focus op integratie in de breedste zin van het woord zorgen voor meer efficiëntie dan alleen te focussen op efficiëntie. Duurzame efficiëntie komt namelijk voort uit een goed geïntegreerde aanpak waarin alle elementen op elkaar zijn afgestemd en samenwerken als een geheel.

Integratie tips:

  • Bevorder open en voortdurende gesprekken binnen het team. 
  • Stel teams samen uit verschillende disciplines en achtergronden. Diversiteit in perspectieven verrijkt de discussie en leidt tot beter geïntegreerde oplossingen die rekening houden met verschillende aspecten van een probleem.
  • Gebruik interne platforms zoals wiki’s, kennisbanken of intranetten waar teamleden hun kennis en ervaringen kunnen delen. Dit zorgt voor een gemeenschappelijk referentiekader en bevordert de integratie van kennis.
  • Moedig teamleden aan om verantwoordelijkheid te nemen voor het integratieproces. Dit kan door hen actief te betrekken bij besluitvorming en hen de ruimte te geven om hun eigen inzichten en ervaringen in te brengen.

Conclusie

Door een sterke focus te leggen op integratie, kunnen organisaties effectiever inspelen op veranderende omstandigheden en beter aansluiten op de behoeften van hun klanten en medewerkers. Want integratie maakt een organisatie sterk, flexibel en adaptief.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over Innovatie