Channels

Technologische uitvindingen die nieuwe ontdekkingen combineren met al bestaande kennis zijn niet alleen meer waard, ze leiden ook eerder tot succesvolle doorbraken. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Pengfei Wang van Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit (RSM). Hij analyseerde 36.551 patenten in de halfgeleiderindustrie en ontdekte ook dat een team van zes gemiddeld ervaren mensen het best in staat is om zulke uitvindingen te doen.

Technologiebedrijven die willen innoveren lopen vaak tegen een dilemma aan: bestaande producten aanpassen is een veilige en relatief goedkope methode van productontwikkeling. Maar de kans dat je op die manier een nieuwe technologie ontdekt die mogelijk veel geld gaat opleveren is zo wel een stuk kleiner. Dat soort lucratieve ontdekkingen zijn vaak het resultaat van exploratieve R&D-activiteiten, maar die zijn relatief kostbaar en er is geen garantie op succes.

Bedrijven kunnen dit dilemma oplossen door voor elke activiteit een aparte afdeling in het leven te roepen. In zijn promotieonderzoek toon Wang aan dat het voordeliger is om een team aan te wijzen dat beide strategieën combineert en nieuwe producten ontwikkelt die gebaseerd zijn op een mengeling van bestaande kennis en nieuwe ontdekkingen.

Doorbraken

Wang kwam tot deze conclusie door een database van 36.551 toegekende patenten in de halfgeleiderindustrie te analyseren. Die patenten herleidde hij naar individuele uitvindingen en de teams die daar voor verantwoordelijk waren.

Uit zijn analyse bleek dat uitvindingen met een gebalanceerde mix van oude en nieuwe kennis gemiddeld een vijf procent hogere marktwaarde hebben.

Lees ook:

Ambidexter: efficiënt én innovatief! Kan dat?

Die waarde bepaalde hij door na te gaan hoe vaak het toegekende patent op zijn beurt weer voorkwam in in de patentomschrijvingen van andere uitvindingen. Wanneer dat gebeurt, ontvangt de patenthouder namelijk een licentievergoeding voor het gebruik van de kennis.

Uit zijn analyse blijkt verder dat uitvindingen die gebaseerd zijn op de combinatie van bestaande en nieuwe kennis  een 18 procent hogere kans hebben om in de top van geciteerde patenten te eindigen en dus als een technologische doorbraak kunnen worden beschouwd.

Teams van zes

De onderzoeker zocht ook uit wat voor soort teams het meest geschikt zijn om uitvindingen te doen waarin oude en nieuwe kennis verwerkt is, ook wel omschreven als ‘ambidexter’ uitvindingen. Een team dat uit zes mensen bestaat heeft de ideale omvang hiervoor, blijkt uit zijn onderzoek. Wanneer teams groter worden moet elk nieuw teamlid wel van erg goed huize komen om nog waardevolle kennis bij te dragen. Bovendien is het combineren van oude en nieuwe kennis een ingewikkelde puzzel, die alleen maar lastiger op te lossen is naarmate teams groter worden.

Bij grotere teams is de kans aanwezig dat leden zich gaan conformeren aan de groepsnorm. Bij zulke ‘group think’ richten mensen zich eerder op het alleen maar verbeteren van bestaande producten, zegt Wang.

Ervaring

Bij het doen van ambidexter uitvindingen speelt ervaring van de teamleden ook een rol, zo vond Wang. Teams waarvan de leden gezamenlijk rond de 100 patenten op hun naam hebben, blijken in de praktijk goed toegerust te zijn om zulke uitvindingen te doen. Aan de ene kant is een bepaalde ervaring noodzakelijk om te kunnen innoveren, maar te veel ervaring kan een team ook minder ontvankelijk maken voor nieuwe technologieën, verklaart de onderzoeker.

Ook hier leidt een teveel aan ervaring ertoe dat het team zich gaat richten op het herschikken van bestaande informatie, waardoor nieuwe uitvindingen uitblijven.

ArrayBron: RSM Discovery

Leiderschap en innovatie zijn onderdelen  van de Parttime Master Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University. Meer informatie over deze deeltijd opleiding treft u hier of bezoek een voorlichtingsavond.

 

Kennisbank onderwerpen:

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x