Innovatie vaak te traag en omslachtig

Cover stories · Cases

In deel 1 Innovatie: heldendaad of organisatorisch planbaar? heb ik de valkuilen bij innovaties via de methode businesscase / productdevelopment beschreven. In dit artikel kom ik met twee voorbeelden van een veel dynamischer methode voor het starten en opschalen van innovaties. Ook bespreek ik de belangrijkste valkuilen: 'Vanity metrics', het business canvas te zwaar gebruiken, verliefd zijn op je eigen idee en te weinig experimenteerdrift op en met de klant.

Praktijkvoorbeeld innovatief eHealth platform

Het eHealth platform moet een brug slaan tussen de mensen die naar online gezondheidsinformatie zoeken en degenen die deskundig zijn op dat gebied. Zo bleek uit social media monitoring dat er in een maand zo’n kleine 18.000 berichten worden gewijd aan het onderwerp depressie. Als je in Go...


Meer over Innovatie