Innovatie van businessmodellen

Cover stories

Kort en bondig leest u hier hoe u uw businessmodel stapsgewijs kunt vernieuwen. De auteurs gebruiken hiervoor een methodiek die uitgaat van visualisatie en patroonherkenning in relatie met strategisch management. De beschreven aanpak is eenvoudig. Het gaat om drie stappen: beschrijven, analyseren en innoveren. Omdat het in de praktijk vooral om de details gaat is een goede uitvoering essentieel. Aan de hand van een case, praktische valkuilen en voorbeelden uit de muziekindustrie en telefonie wordt duidelijk hoe dit werkt.

Case: grote corporate
De CEO van de grote corporate heeft van zijn aandeelhouders opdracht gekregen actief naar nieuwe opbrengstenstromen op zoek te gaan. Na de stevige reorganisatie van het afgelopen jaar en de doorlopende kostenreductieprogramma’s is er langzaam weer ru...

Ruud Poppelaars
Geweldig! Ik wordt altijd blij van visuele modellen, echter de eerste stap om het ook daadwerkelijk te introduceren is erg spannend. Bedankt voor je artikel!
Jos Steynebrugh
Auke, Patrick

Géén enkele van de tien bovenvermelde voorbeelden bewaakt de stringente doorkoppeling van Product / Markt Combinaties, Sterkte / Zwakte / Kansen / Bedreigingen analyse, Acquisitieplan, Promotieplan en Budget. Komt ook niet in jullie stuk aan de orde. Anders gezegd: de meest cruciale factor voor succes ontbreekt volledig.

Mijn vraag is: "Wat heeft een bedrijf hier werkelijk aan?"

Groet,
Jos Steynebrugh
Marketing & Innovatie Consultant
Jos Steynebrugh
Auke,

De kanttekeningen die je aangeeft in je reactie, plaatsen het geheel in een wat realistischer daglicht. Dat is de duidelijkheid waartoe ik je wilde uitnodigen.

Wat ik erg goed vind aan jullie benaderingen is de focus op mogelijkheden van nieuwe technologie en daarmee correlerende bewegingen in de markt.

Maar daarna begint het traject waarbij ik erg veel gehannes en gestuntel heb gezien. Ook en misschien juist bij grote bedrijven vanwege de kwadratisch toenemende complexiteit bij veel productgroepen.

Het fenomeen innovatie komt m.i. niet goed uit de verf. Daar zijn heel goede en beproefde methoden voor (TRIZ en ASIT bijvoorbeeld), maar ook het Cyclisch Innovatie Model van Prof. Berkhout.

Ten slotte wil ik opmerken dat de “klassieke businessplanning” (de businessronde bij grote bedrijven) helemaal niet heeft afgedaan . . . mits deze goed wordt uitgevoerd. En daar hapert het in zeer veel van de gevallen. Mijn toverwoord is dan “doorgestoken binnen ELKE Technologie-Product-Markt combinatie” van begin tot einde en in oorzakelijk verband.

Ik ben benieuwd naar het aangekondigde deel 2.

Groet en succes gewenst

Jos Steynebrugh
Marketing & Innovatie Consulent

Meer over Ondernemingsplan, businessplan