Een bedrijf verkopen via een veiling?

Steeds meer eigenaren verkopen hun onderneming of een deel ervan via een ‘veiling'. Vooral concerns maken van dit instrument gebruik als een activiteit niet meer behoort tot de core business, maar is het een effectieve methode? Lang niet alijd, zoals hierna wordt betoogd.

Pro's zijn dat 1) de verkoper vrijwel altijd de best mogelijke prijs krijgt, 2) dat een ieder die denkt een zinnig bod te kunnen uitbrengen zich kan aanmelden en 3) dat oneigelijke elementen zoals vriendjespolitiek zoveel mogelijk worden uitgesloten. De belangrijkste con's zijn 1) dat lang niet altijd de strategisch beste koper de onderneming ..... verwerft, 2) dat er een grote verspilling is van geld bij potentiele kopers, die allerlei adviseurs moeten inhuren zonder dat er zekerheid is dat de gegadigde in de ‘prijzen' v...

Meer over Ondernemerschap