Tijd voor nieuwe bedrijfsmodellen

Actueel

De komende maanden zullen niet makkelijk worden. Toch heeft bijna tweederde van de CEO’s er het volste vertrouwen in dat de winst het komende jaar stijgt en negen van de tien zijn optimistisch gestemd over de komende drie jaar.

Groeikansen
De grootste kansen om die groei te realiseren worden gezien in geografische uitbreiding, penetratie van bestaande markten en productontwikkeling. Daarnaast staan fusies en overnames nog steeds hoog op de agenda; meer dan een derde van de respondenten verwacht het komende jaar een deal op dat gebied af te ronden. Ook technische productverbeteringen worden door zes van de tien als essentieel gezien. Aangezien het budget voor research & development veelal gedaald is, moeten managers echter creatieve manieren vinden om dit te bewerkstelligen, zoals samenwerking met leveranciers en klanten.

Zorgen
Een van de grootste zorgen voor de CEO is het tekort aan natuurlijke energiebronnen. Velen nemen echter al maatregelen: negen van de tien zijn bezig met energiebesparing, zes van de tien investeren in energiezuinige technieken en meer dan de helft wendt zich tot andere vormen van energie.

Nieuwe bedrijfsmodellen
Veel CEO´s hebben de behoefte aan nieuwe bedrijfsmodellen om de uitdagingen waarvoor ze staan het hoofd te bieden. Maar hoe maak je goede prognoses om de nieuwe bedrijfsmodellen te ondersteunen.

  • Definieer een 'onzekerheidsconus': de mogelijke ontwikkelingen vanaf een bepaald moment. Hoe verder in de toekomst, hoe breder de mogelijkheden.
  • Zoek naar de S-curve: de belangrijkste ontwikkelingen beginnen langzaam, pruttelen wat voort, exploderen dan plotseling, nemen geleidelijk af en vallen dan weer terug.
  • Kijk naar de dingen die niet in de vertrouwde hokjes passen, de dingen die schijnbaar uit het niets kunnen opduiken en je business veranderen.
  • Kijk naar de 'interessante mislukkingen': slimme ideeën die schijnbaar nergens toe hebben geleid en niets hebben opgeleverd.
  • Wantrouw 'krachtige informatie' - informatie die schijnbaar tot onmiskenbare inzichten en conclusies leidt. De nauw met elkaar verbonden stukjes 'zwakke' - meer ambigue - informatie zijn vaak veel betrouwbaarder.
  • Kijk twee keer verder terug dan je vooruitkijkt. Als je maar ver genoeg terugkijkt, kun je de textuur van gebeurtenissen in het verleden benutten om de mogelijke toekomsttrajecten uit te zetten.
  • Weet wanneer je geen prognoses moet maken. Sommige situaties zijn zo vol onzekerheden - denk aan de periode vlak voor de val van de Muur in 1989 of aan de internethypeperiode rond de eeuwwisseling - dat je beter even kunt wachten totdat er wat meer lijn in dingen komt.

Bekijk deze presentatie

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (bron: Managers Online)

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over Concurrentiekracht