Stop met meer marketing

Cover stories

Bijna alle bedrijven willen groeien. Maar dat is lang niet altijd een goed idee. Wij betwisten de wenselijkheid van groei. Vanuit ruime ervaring met marktonderzoek en strategieformulering, zien wij dat groei vrijwel altijd op de agenda staat, maar vaak ook de nodige problemen met zich meebrengt. Groei heeft vele facetten. Behalve een effectieve inzet van de marketingmix, valt ook te denken aan een inschatting van de marktomvang en een passende timing van introductie binnen de productlevenscyclus. De verklaring voor de problemen die met groei gepaard gaan vonden wij in de theorie van de Grote Drie en de Oneindige Kleintjes. Organisaties met 5-10% marktaandeel hebben last van het verschijnsel "stuck-in-the-middle". Te klein om met marktleiders op prijs te concurreren, te generiek om een niche te bedienen. Herkenbaar? In dat geval: stop met meer marketing. De oplossing is drieledig. Onderzoek uw markt en businessmodel, herdefinieer uw markt en onderscheidend vermogen en bepaal of u voor een generalisten- of een specialistenstrategie gaat.

Wanneer marktpositie en groeiambitie botsen

Welke positie uw bedrijf ook inneemt in de markt, grote kans dat groei voor u een belangrijk agendapunt is. Vanuit onze ervaring met marktonderzoek en strategieformulering herkennen wij dit. Het recept voor groei lijkt vaak voor de hand liggend. Een onderscheidend product of dienst, een slimme timing, een pittige marketingmix, een dosis innovativiteit en voila! Toch lukt het niet iedere onderneming om te groeien en botsen marktpositie en groeiambitie regelmatig. Dat is het moment waarop meer marketing niet ook meer groei oplevert. Het is dan raadzaam te stoppen met meer marketing. De structuur van de markt heeft hier meer invloed dan u zou denken.

Voorbeeld

Ondanks de gecombineerde marketing van KPN en PCM geen succes voor DAG
In 1995 werd de gratis dagelijkse krant Metro gelanceerd in Stockholm, Zweden. De Metro-formule staat voor “de laatste 24 uur in 20 minuten”. Vandaag de dag wordt Metro uitgegeven in 19 landen en in 55 verschillende edities. In Nederland wordt Metro dagelijks gelezen door iets minder dan 2 miljoen mensen. Dit maakt de krant in bereik het tweede dagblad van Nederland. In 1999 werd Spits de tweede gratis krant van Nederland en De Pers volgde als derde in januari 2007. Aanvankelijk stond De Pers voor “gratis, maar niet goedkoop”, inmiddels is dat “werkt bevrijdend”. In mei 2007 tenslotte, werd het gratis dagblad DAG gelanceerd. DAG was een initiatief van KPN en PCM en redactioneel was er sprake van samenwerking met De Volkskrant. In oktober 2008 verscheen de laatste editie van DAG. De reden voor het stopzetten? Een woordvoerder van PCM formuleerde het zo: “DAG is er niet in geslaagd om in de felle concurrentiestrijd met de andere gratis kranten, voldoende adverteerders aan zich te binden. Door deze moeilijke omstandigheden in de markt voor gratis kranten en met onzekere vooruitzichten zien PCM en KPN onvoldoende perspectief om de krant binnen afzienbare tijd winstgevend te maken”.

Onmogelijke groei

De verklaring waarom groei niet altijd mogelijk is, is te vinden in de theorie van de Grote Drie en de Oneindige Kleintjes. Deze theorie zegt dat iedere markt op den duur evolueert naar een evenwicht met drie grote generalistische bedrijven (marktaandeel > 10%) en een groot aantal kleine specialisten (marktaandeel < 5%). De betreffende markt is een ideaal klimaat voor stabiliteit van winstgevend-heid van deze bedrijven. Deze theorie botst met de aanname dat er sprake is van een positief lineair verband tussen marktaandeel en prestaties. Hetgeen betekent, dat uw onderneming lang niet altijd goed presteert als u voldoende marktaandeel bereikt denkt te hebben.

Wetenschappelijke getest en niet verworpen

In een recent artikel in het Journal of Marketing voeren wetenschappers Uslay, Altintig en Winsor de eerste empirische test uit op deze "Rule of Three". Deze theorie is ontwikkeld door Sheth en Sisodia in 2002. Uslay, Altintig en Winsor vinden inderdaad empirische ondersteuning voor deze theorie door 160 markten langs de meetlat te leggen. Het grootste gedeelte hiervan kenmerkt zich inderdaad door drie generalisten en veel specialisten. En belangrijker nog, de winstgevendheid van zowel generalisten als specialisten ligt aanzienlijk hoger dan bij bedrijven die geen van beiden zijn (marktaandeel tussen de 5 en 10%). Porter had hier in 1980 al een naam voor: "stuck-in-the-middle". Te klein om op prijs te concurreren met de marktleiders, te generiek om een niche te bedienen. Uslay, Altintig en Winsor hebben er ook een akelige term voor bedacht: ‘The Ditch’. U hoort als het ware de Amerikaanse bromstem de trailer inspreken. Grote kans dat er in deze positie sprake is van onmogelijke groei.

Onwenselijke groei

Dat groei lang niet altijd mogelijk is heeft belangrijke implicaties voor marketing. Waar bevindt uw bedrijf zich en hoe onderscheidend bent u? In welke markten opereert u en wat is het betreffende marktaandeel? Acht procent? Dan kon uw bedrijf wel eens groeiproblemen (gaan) ondervinden. In dat geval is groei misschien helemaal niet wenselijk. Een heroverweging van de strategische focus kan dan nodig zijn. Het kan zijn dat u veel succes heeft gehad in een niche in de markt, en nu probeert uit te breiden naar andere gedeeltes van de markt. Kijk in dat geval eens om u heen. Zijn er al drie grote generalisten die de markt bedienen? Grote kans dat uw marktaandeel nooit boven de 10% uit gaat komen. Groei is voor u onwenselijk. Ook als één van de Grote Drie is groei niet altijd wenselijk. Uit de resultaten van de empirische test blijkt dat bedrijven met een marktaandeel van meer dan 40% vaak minder winstgevend zijn dan generalisten met een marktaandeel van 10 tot 40%. Bedrijven die zó groot zijn geworden, moeten een agressievere prijsstrategie hanteren om nieuwkomers te weren. Ook liggen risico's als meer bureaucratie, en het strategisch in slaap sukkelen van het bedrijf op de loer, evenals de grotere aandacht vanuit anti-competitieve wetgeving. Ook dan is groei onwenselijk.

Voorbeeld

Het lot van de grootste gameconsole producent is nooit lang verzegeld
In de jaren ’70 was er maar één echte producent van gameconsoles. En dat was Atari, dat met de game Pong een nieuwe markt wist te creëren. In de jaren ’80 kreeg Atari te maken met woeste concurrentie en prijsoorlogen in de spel- en thuiscomputermarkten en werd het stokje tijdelijk overgenomen door Commodore. Tijdelijk, want het Japanse Nintendo stond al te trappelen om de wereld over te nemen. En dat deed zij, met Mario en Luigi, maar vooral met een betere en goedkopere gameconsole. Met de lancering van de Wii in 2006 is Nintendo al vijf keer op rij geslaagd in het succesvol positioneren van een nieuwe generatie consoles. Maar zij was niet al die jaren de grootste producent. Begin jaren ’90 was daar Sega en in 1995 wist Sony met de Playstation, maar vooral met kwalitatief betere en meer volwassen games, veel marktaandeel te winnen. In 2002 opende Microsoft met de Xbox de aanval op Nintendo en Sony. De uitdaging in de markt voor gameconsoles vandaag de dag is niet zozeer een zo groot mogelijk marketingbudget, maar vooral een slim businessmodel gebaseerd op een onderscheidende waardepropositie. Concurreerden Sony en Microsoft vooral op prijs en prestatie, de Wii introduceerde met een relatief goedkope console, een innovatieve remote controller en een ander marktsegment van minder fervent gamers een slimmer businessmodel en een onderscheidend product. De tijd zal leren hoe houdbaar dit hernieuwd marktleiderschap in gaming zal zijn.

Betekent dat het einde van marketing als vakgebied?

Is het dan alleen maar kommer en kwel voor marketeers? Nee, zeker niet, en marketing biedt meerdere oplossingen en denkrichtingen om toch verantwoorde groei te bewerkstelligen. In het geval van een generalist met een marktaandeel van 35%, kan deze overwegen om een industriebreed innovatieproject te lanceren. Denk aan een duurzaamheidsinitiatief rondom productie, inkoop en distributie van producten gemaakt met biologisch katoen door fashion bedrijven Nike, H&M en Zara. Zo’n project, vanzelfsprekend binnen de grenzen die de toezichthouder daartoe stelt, kan op termijn behoeften bij nieuwe klanten creëren. Dat is een meer effectieve strategie dan het opdrijven van het eigen marktaandeel ten koste van de andere twee spelers in de markt. “Don't grow the piece, grow the entire pie” is hier het adagium. Dit heeft grote invloed op hoe het marketingbudget wordt ingezet. En een specialist? Een bedrijf met een niche-strategie en een marktaandeel richting de 5% kan zich richten op het vergroten van share-of-wallet van bestaande klanten. Ook internationalisering is een strategie die overwogen kan worden.

De transformatie van marketingfunctie naar ‘businessmodelfunctie’

Veel marketeers denken te weten wat ze moeten doen om het marktaandeel van hun onderneming te vergroten. Maar daarmee zijn ze er nog niet, zo moge intussen duidelijk zijn. Marketeers worden namelijk ook gevraagd op veranderingen in klantgedrag en marktomstandigheden te reageren. Nee, sterker nog, daarop te anticiperen en deze voor een deel te creëren. Want anders bedien je straks een verouderde, of erger nog, een onhoudbare markt. Wat precies bepaalt nu het verschil tussen een attractieve en een verouderde markt? Of tussen een succesvolle innovatie en een vernieuwd productportfolio waar geen vraag naar blijkt? Ons antwoord luidt: het ontwerp van het businessmodel, of eigenlijk de businessmodellen (mv.), van een onderneming. Grote ondernemingen voelen de noodzaak zich te vernieuwen. Maar hoe groter, hoe moeilijker. Werken met businessmodellen maakt het grote overzichtelijk en vernieuwen eenvoudiger. In het artikel ‘Innovatie van businessmodellen’ vindt u een meer uitgewerkt stappenplan voor werken met businessmodellen.

Voorkom dat u in de ‘The Ditch’ belandt

Hoe is uw markt gedefinieerd? En hoe groot is uw marktaandeel? Wie zijn uw belangrijkste concurrenten en wat zijn hun marktaandeel en groeiplannen? Dit zijn de vragen die voorkomen dat u in ‘The Ditch’ belandt. Als nichespeler of marktleider ziet uw toekomst er wellicht rooskleurig uit. Begeeft u zich in een verzadig(en)de markt, dan is het extra opletten geblazen. Zeker is, dat voor bestaande generalisten en specialisten geldt: marktdefinitie en het denken in businessmodellen zijn van levensbelang. Eerst moet u een holistisch beeld hebben hoe uw markten, concurrenten en hun marktaandeel en onderscheidend vermogen er uit zien. Pas dan kan de volgende stap gezet worden: strategie­bepaling. Daarbij wordt gekeken hoe mogelijk en hoe wenselijk groei is. En dan, ja dan pas, volgt de marketingstrategie.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Irene de Ruijter
Strategiebepaling doe je door middel van marktonderzoek en creativiteit om onderscheidend vermogen en klantwaarde te realiseren. Lijkt me wezenlijk onderdeel van marketing.
Kortom de titel zou moeten zijn: Stop met doelloze uitvoering van communicatie en reclame. Maar dat bekt natuurlijk niet zo lekker. Dit stuk leidt in ieder geval tot mooie discussie: Wat is marketing?
Ir. Jan G.M. van der Zanden
Lid sinds 2019
Goed artikel. Jammer dat de titel fout is.

Er wordt namelijk betoogd om juist wel meer marketingstrategie in te zetten, en niet "gewoon maar" dom meer promotie voor je product te maken om marktaandeel te winnen.

De juiste titel is dus:

Stop met meer promotie! Herijk eerst uw marketing strategie!
Koos Overbeeke / Slagkracht Management
Zeer goed inhoudelijk artikel Ouke.

Titel is uitdagend en nodigt uit tot lezen. Je had kunnen afsluiten met een verwijzing naar de titel en concluderen dat ..........

Lees graag meer van je.

Koos Overbeeke
jacques krielen
Lid sinds 2019
Marketing is the art of differentiating.
hierdoor wordt meerwaarde gecreerd voor de consument/afnemer.
Promotions zijn een korte termijn tool in het arsenaal van tactics.
Marketing strategie is gebaseerd op het differetieren van het aanbod en het creeren van meer toegevoegde waarde op de gekozen doelgroep(en)
van unique selling proposition naar multiple selling proposition!
Het artikel stuurt in de juiste richting , maar de titel is dom gekozen!
Het geeft ook aan dat Marketing weggezakt is tot promo tool en niet langer als Strategisch
Management voor de Directie wordt gezien.
Neem veel partime HBO'rs en zet ze bij elkaar op de afdeling marketing/communicatie.
Laat ze veel korte termijn acties bedenken voor de salesmanager.
En voila, voor dat je het weet zit je in de "Ditch""
Thees Peereboom
Lid sinds 2019
Aardig artikel, maar gaat, wat mij betreft, voorbij aan de essentie: Stop met 'groter' willen worden; probeer 'beter' te worden, dan word je vanzelf groter en met meer lol.
Mark Kruiver | SmartNetwork
De titel triggerde mij om het artikel te lezen omdat ik het (als marketeer) een onzinnige titel vind. Ik gebruik het woord 'marketing' niet eens meer, omdat er zo ontzettend veel vooroordelen kleven aan deze term vanwege misbruik van het woord en dus de betekenis.

9 van de 10 denken dat het een vorm van reclame, promotie of verkoop is. Voor mij staat marketing voor 'strategische commerciële beleidsvorming' of 'ondernemingsstrategie' als je daarmee stopt, stopt je met je bedrijf.

Echter het artikel lezende blijkt eigenlijk dat de schrijver 'marketing' ook als 'strategische commerciële beleidsvorming' ziet...bij nader inzien dan misschien toch wel een hele goede titel om het artikel te lezen en meer mensen dat mee te geven.

'Reclame is geen marketing, maar marketing is wel reclame'
bas reijnders
Lid sinds 2019
Goed artikel, het herdefinieeren van je doelgroep is nooit slecht. Af en toe moet je wel eens kritisch naar jezelf kijken en je realiseren waar je nu eigenlijk mee bezig bent.

Als je dat hebt gedaan dan is een aanpassing van je strategie, en je marketing niet overbodig.

Stop met marketing is misschien een beetje overdreven, verander je marketing is misschien beter.
Teije Bakker
Lid sinds 2019
De transformatie van marketingfunctie naar ‘businessmodelfunctie’:

Voeg daarbij je <a href='http://tijba.nl/' rel="nofollow"> online branding </a> strategie en je hebt het plaatje kompleet.


Zie voor presentatie: www.tijba.nl
Mauritz .A. Noppe
Marketing of Commerciële Beleidsvoering heeft men al te zeer verengd tot communicatie en positionering. Alle departementen in een organisatie horen via een passende bedrijfscultuur en interne marketing een coherent beleid te voeren met visie en duidelijke strategie. Create the difference and ..make the difference work . Marketing is in de eerste plaats ' een georganiseerd gedragssysteem ' en niet een trommel van tips, trucs en modieuze tools. Hoe realiseren we een competitief voordeel voor de doelgroepen die we beogen ? Mocht men die vraag eens stellen aan de grootbanken dan zou vlug blijken hoe ronkende communicatie-uitingen totaal irrelevant kunnen zijn voor de spaarder of belegger. Alerte en betrokken medewerkers signaleren evoluties beter dan een pompeus marktonderzoek !
Rik Monteban
Oftewel, baseer je marketingstrategie op een compleet beeld van je zakelijke (toekomstige)omgeving en wat je daar mee wilt aanvangen!

Is dat nieuw?
Ouke Arts
Dank voor de reacties tot dusver! Met het risico de diversiteit aan opmerkingen tekort te doen probeer ik een algemene reactie te geven op een aantal van de geplaatste suggesties en opmerkingen. We blijven benieuwd naar hoe ons pleidooi valt en verwelkomen verdere reacties van harte.

Wat is marketing? In ons artikel zien wij marketing als het geheel aan activiteiten rondom waardepropositie, onderscheidend vermogen en interactie tussen onderneming en klant. Wat ons betreft is dat een strategische activiteit. De titel "Stop met meer marketing" is bewust gekozen om aan te geven dat er een verschil bestaat tussen 'meer van deze activiteiten' enerzijds en 'slimmere activiteiten' anderzijds. We verbinden dit verschil aan de ambitie van bedrijven om te groeien. Vraagt groei om 'meer' of vraagt groei om 'slimmer'. Afhankelijk van de marktpositie en het marktaandeel van een onderneming luidt ons antwoord: soms 'meer', maar veel vaker 'slimmer'.

Wat is marketing dan niet? Marketing is niet hetzelfde als onderscheidend vermogen. Marketing betekent niet altijd 'meerwaarde'. Sterker nog, in een verzadig(en)de markt kan marketing best wel eens 'minderwaarde' vertegenwoordigen. Marketing zien wij als een proces en niet als een eigenschap van een begrensd aanbod. Vandaar ook onze suggestie de marketingfunctie te herdefiniëren naar een businessmodelfunctie. Het differentiëren gebeurt dan niet periodiek in 'het aanbod' maar doorlopend door 'de aanbieder'. Anders gezegd (met dank aan de heer Noppe): "Marketing is in de eerste plaats een georganiseerd gedragssysteem". Dit betekent een automatische verschuiving van instrumentarium naar doelgroep. Dus niet 'hoe krijg ik mijn omzet omhoog' maar 'waar kan ik mijn klanten beter mee van dienst zijn'.

Een nieuwe boodschap? Zeker niet. Is hij daarom minder waardevol? In veel gevallen helaas niet. En voor een waardevolle boodschap kun je niet genoeg reclame maken ;-)
Wil Jager
Vooral de laatste 2 regels in de samenvatting doen mij een beetje sjuchten. Nee niets nieuws onder de zon. Velen riepen al langer tegen de wind in dat het tijd werd om eens de oogjes open te doen en niet langer achter de wagen te gaan lopen trekken. Jammer genoeg zit er in de boodschap zoals hij nu is verpakt opnieuw weer een grote valkuil.

De juiste tekst is te gegeven in 3 sleutelwoorden:
Kritich kijken
Wees je bewust van wat en hoe
Verbeter dat wat je verbeteren kan.

Thees zei het al met minder woorden, je hebt in elk geval heel wat meer LOL.
De beste strategie voor mens en bedrijf.
Jos Steynebrugh
In de kantlijn

De tijd dat ik onder de indruk was van “Onderzoek”, of gevestigde namen op onderzoeksgebied ligt al een tijdje achter me. Ook “grote namen” kunnen fouten maken, incompleet zijn, halve waarheden vertellen of warrige rapporteren. Zo ook in het artikel hierboven.

Voorbeeld
Stel dat de arts zegt: “Mevrouw Janssen, na uitgebreid onderzoek moeten wij u helaas vertellen dat de kans dat uw kindje binnen 3,14159 maanden sterft wel 67,6667 procent is.

Kijk, daar heeft mevrouw Janssen dus niets aan. Ze wil weten wat er aan gedaan kan worden? Toch? Het probleem is vaak niet het onderzoek, maar de interpretatie van de uitkomsten. Zo ook hier. Er worden een paar specifieke situaties genoemd die lijken paradoxaal te zijn. Maar IS dat zo?

Waar is bijvoorbeeld de oude vertrouwde MABA gebleven?
Voor de leken: MABA staat voor Market Attractiveness &amp; Business position Assesment.
Kort door de bocht behelst het een matrix, waarin beide grootheden tegenover elkaar worden gezet. Hoe? Dat is voor elke branche en voor elk bedrijf anders. Maar de meeste ingrediënten zijn algemeen geldend of toepasbaar:

Voor Marktaantrekkelijkheid kunnen dat bijvoorbeeld zijn:
• marktgroei
• marktomvang (in aantallen)
• marktprijs
• marktgroei
• entree barrières
• koopgedrag
• samenwerking van concurrenten
• etc.

Voor Business Assesment kunnen dat o.m. zijn:
• marktaandeel (in absolute aantallen)
• kwaliteit van het product
• productiviteit van het bedrijf (omzet per kop)
• research &amp; development
• korte ontwikkel cycli
• veel “volgers” bij de concurrentie
• prijs/hoeveelheid voordeel
• distributie aandeel
• logistiek
• service
• etc.

De manager geeft aan welke ingredienten van toepassing zijn en weegt die.
In deze analyse worden alle problemen , ook groei of niet, afgewogen. So what’s the problem? In je businessplan horen deze onderwerpen 1:1 doorgestoken gekoppeld te zijn met ELKE pagina die eraan vooraf gaat. Maar helaas, dat is slechts zelden zo. En dáar, precies dáár begint de trammelant.

Beschikbare structuren voor businessplanning
Dat er iemand rondloopt in je bedrijf die het woord “marketing” kan spellen is niet genoeg. Zorg dat die kennis in structuren, processen, formulieren terecht komt. Haal de Goddelijke zegen (en committent) van het glazen plafond. J, MET sanctie mogelijkheid.

Kwaliteit van het management
Stuur ze naar school als het moet. Reken ze af op eindresultaat zoals zichtbaar in de businessplanning.

Plausibiliteit
Zorg dat je iets of iemand hebt die de plausibiliteit bewaakt. Intern of extern. Zodat uitwassen als “stevige groei in een verzadigde markt” zonder aanwijsbare kosten in promotie en marktbewerking tot de schandpaal leiden.

Risico analyse
Waar zijn de ouderwetse plus / minus 20% sensitivity checks gebleven? Ik zie ze alleen nog bij zéér hoge uitzondering.

Cost Leadership
In toenemende mate zijn het de bedrijven die een voorschot op de marktontwikkeling durven nemen als het om investeringen gaat, die aan het langste prijs-eind trekken. Dat is niet alleen een kwestie van durfkapitalisten, maar vooral van een knettergoeie planning / forecasting.

Van de “A” van Altintig tot de “Z” van McKenZey.
Veel onderzoeken hebben een “cohort indeling”, ofwel enigszins representatieve snijdingen van de taart. Maar dat is statistisch vaak best wel grof. Jouw specifieke situatie is meestal nèt even anders. Wat heb je nou aan een cohort van konijnen, hazen, en cavia’s als je zelf marmot bent?

Betekent dat het einde van marketing als vakgebied?
Nee, helemaal niet. Sterker nog: dit is het begin van GOEDE marketing. Zorg dat je businessplan compleet is. Zorg dat de boel “doorgestoken” klopt. Anders gezegd: marketing heeft een schat aan ondersteuning tools opgeleverd. Maar de gemiddelde manager weet daar geen zak van. In bijna elke opleiding kom je marketing als hoofd- of bijvak tegen. Maar de parate kennis, laat stáán de ervaring, van managers met de marketing materie is dunner dan de haar van een kale kikker. En dáár zit het probleem. De verwijzing naar het artikel ‘Innovatie van businessmodellen’ is daar een voorbeeld van: stuitend oppervlakkig. Een disgrace voor het metier.

Voorkom dat u in de ‘The Ditch’ belandt
Kijk, da’s nou simpel. Zorg dat je al tientallen jaren beschikbare methoden snapt en ze goed kan hanteren en goed inzet. Ik ben het eens met de titel “Stop met meer marketing”, maar dan in de betekenis van “Snap wat je doet”. Doe als manager ^%$#% @^%$&amp;^ %^&amp;)-dôme je huiswerk. Zorg dat je het ook nog snapt als het een steekje dieper gaat. Zorg dat je bijblijft. Bedenk als manager dat jouw onkunde wordt afgerekend over de ruggen van je medewerkers, hun gezinnen en je klanten. En last but not least: zorg dat je je boven modaal inkomen, je onkostenvergoeding, je leasebak, je parkeerplaats en de inrichting van je werkkamer WAARD wordt.

Dus: stop met minkukel marketing. 10 seconden Googelen op "MABA analyse" levert je ALLES wat er te weten valt, inclusief een Excelletje om het te doen.

Groet,
Jos Steynebrugh
Marketing &amp; Innovatie Consulent

Meer over Ondernemerschap