De rol van de inkoper in het netwerk van leveranciers en afnemers. De functie van supplychain management.Inkooptactiek en vaardiger onderhandelen, inkoop contracten. centraal of decentraal inkopen, E procurement, de opzet van een bruikbare handleiding voor de inkoop. Praktijkervaringen, tips en tricks.

Drie definities

  1. Inkopen omvat alle activiteiten die in een organisatie worden uitgevoerd om producten of diensten van externe bronnen te betrekken.
  2. Inkopen is ervoor zorgen dat de juiste leveringen en/of diensten van de juiste kwaliteit op de juiste tijd en plaats in de juiste hoeveelheden en tegen de juiste prijs beschikbaar zijn voor de organisatie.
  3. Inkoop is alles waar een externe factuur tegenover staat.

Betekenis

Bij de inkoop begint de winst! Intensieve samenwerking met leveranciers bevordert het inkoopproces; klantsignalen leiden tot verbetering van het door de inkoop gewenste produkt of dienst. Een logistiek en supplychain van bevoorrading op het juiste tijdstip en de juiste plaats versterken de concurrentiekracht.

De rol van de inkoper

Inkopers worden meer en meer het operationeel proces ingetrokken. De hoge inkoopquote in het gemiddelde bedrijf vereist actief management van leveranciersrelaties. Een sterke resultaatgerichtheid in de richting van leveranciers is belangrijk. Meer en meer zijn inkopers ook bezig met kostenreductie, kwaliteitsverbetering en doorlooptijdverkorting. Ook ontwikkeling en vernieuwing van geleverde produkten of diensten komt steeds vaker op de agenda.

Selectie van inzichten, ervaringen en succesfactoren

ArrayOp deze pagina vindt u bijdragen over de volgende onderwerpen:

  • Inkoop contracten
  • Inkoop onderhandelingen
  • Centraal of decentraal inkopen
  • Inkoopbeleid
  • Handleiding voor de inkoop
  • Beter inkopen: Tips en tricks.

De kennisbankpagina’s Onderhandelen en Logistiek & Supplychain management  verschaffen aanvullende informatie.