De grootste ondernemersvalkuil van allemaal

Columns

Een van de belangrijkste eigenschappen voor een ondernemer is volhardendheid. Tegen de stroom in - en vaak tegen de adviezen van anderen - doorgaan op de ingeslagen weg. Vasthouden aan de droom. Zo’n cruciale kwaliteit heeft natuurlijk ook een indrukwekkende keerzijde. Die ontstaat als die volharding ontaardt in ontkenning van de realiteit. Menig businessmodel gaat ten onder aan verzet tegen de onontkoombare werkelijkheid.

Droom en werkelijkheid staan per definitie op gespannen voet. Ertussen laveren is de kern van scheppen en ondernemen. Maar wat als de droom wordt ingehaald door de feiten? Als alles in een andere richting wijst dan de ooit met volle overtuiging ingeslagen koers? Dat wat je wilt zien kan je verblinden voor wat er werkelijk is. Terwijl een koerswijziging op zijn plaats is....

Antonie Kerstholt
Volhardendheid en eigenwijsheid zijn kenmerkend voor succesvolle en niet succesvolle ondernemers.
Het verschil tussen succesvol en niet succesvolle ondernemers wordt dus niet door deze eigenschappen bepaald. Wel vaak door de factor geluk of gewoon pech.
Die conclusie kan ik trekken na ruim 35 jaar ervaring met ondernemingen waarvan de continuiteit niet geborgd (meer ) is.
De maakbare succesvolle ondernemer bestaat dan ook niet. Wel de ondernemer die volhardendheid en eigenwijsheid succesvol weet te koppelen aan de factor geluk.
Maar ook bestaat de ondernemer die met vallen en opstaan de continuiteit van zijn bedrijf heel lang weet te borgen en toch door domme pech het uiteindelijk niet redt. Bijvoorbeeld door iets simpels als een eurocrisis of vergelijkbare rampspoed.

Antonie Kerstholt is auteur van het boek "Ondernemen in zwaar weer" (2009)

Meer over Leiderschap