Het meten van prestaties met behulp van indicatoren

Cover stories

Behoefte aan bondige informatie die specifiek, relevant en bondig is!

Ondanks alle geavanceerde hulpmiddelen, denk bijvoorbeeld maar aan de mogelijkheden van automatisering, is er een sterke behoefte om in één oogopslag te zien hoe de organisatie ervoorstaat. Hoe complexer organisaties en hoe ingewikkelder de besturings opdracht aan het management des te sterker is de behoefte  aan eenvoudige hulpmiddelen om de feitelijke prestatie te meten.Het meten van prestaties is een voorwaarde om terugkoppeling te kunnen geven over het verloop van processen. Feedback is nodig om processen te kunnen beheersen en te verbeteren. Daar in schuilt natuurlijk het praktisch belang. Deze bijdrage betreft een verkenning van de mogelijkheden. Speciale aandacht krijgt het opbouwen en werken met (een set) indicat...

T.de.Jong
Het is vlug gezegd "meten is weten". Maar deze bijdrage maakt wel duidelijk dat de meetpunten zorgvuldig gekozen moeten worden.
Victor Schaapherder
Ik sluit me volledig aan bij het bovenstaande verhaal van Fons Merkx

Meer over Continue resultaatverbetering