De kennisbank van ManagementSite

Columns

In onze kennisbank vindt u de oogst van bijna 20 jaar publiceren. De gepubliceerde kennis en ervaring is zo omvangrijk dat we proberen deze kennis te consolideren. We komen uit op 110 verschillende onderwerpen en deelgebieden. Een selectie van de vergaarde kennis en ervaring is toegankelijk gemaakt via onze kennisbank. Criteria hierbij zijn: praktisch, vernieuwend en gefundeerd. De kennisbank zien we als een co-productie van de meer dan 1000 auteurs en de 50 redactieleden van het ManagementSite Netwerk in wisselwerking met de reacties van onze lezers.

Toepassingsgerichte Kennis

We willen voorop lopen in het verspreiden en ontwikkelen van toepassingsgerichte kennis over beter managen en organiseren. Trends vinden wij belangrijk. En vooral de trends die mens en organisatie daadwerkelijk verder helpen. De menselijke maat, innovatie, concurrentiekracht, productief werken, zingeving, ondernemerschap, verantwoordelijkheid…. De hamvraag is telkens: HOE realiseren we dat? Dat HOE zien we graag terug in onze coverstories. Daarom dringt de redactie altijd aan op ervaringen, cases en voorbeelden uit de praktijk. In de discussieruimtes kunnen lezers reageren en de bevindingen verrijken met hun eigen ervaringen en inzichten.
In onze columns is er ruimte voor de vondsten, inzichten en persoonlijke ervaringen van onze lezers. We willen ook een platform zijn voor creatieve ideeën, alternatieve gezichtspunten en kritische noties. Ook vinden we dat er ruimte moet zijn voor Tips & tricks.

Onze kennis van beter managen en organiseren is in volle ontwikkeling. Deze kennis heeft nog steeds een hoog hype karakter en is doorspekt met 'wijsheden' als indrukwekkende modellen, commerciële prietpraat en geleerd geleuter. Tegelijk is er wel degelijk sprake van inzichten en ervaringen die zoden aan de dijk zetten. Het hoeft geen betoog dat we daar op uit zijn in onze kennisbank-pagina's.

Op de pagina Management modellen volgen we dit proces van kennisontwikkeling op de voet.

Sociaal en collectief leerproces

De meeste kennisbank-pagina's zijn voorzien van een compacte samenvatting van relevante inzichten en handvatten. Alle pagina's bevatten een selectie van artikelen en columns.  Ook verschijnen op de pagina's de meest recente bijdragen uit het ManagementSite Netwerk  en de bijdragen met de meeste reacties.
Het bezoek aan deze pagina's neem elk jaar toe. In 2016 zijn de kennisbank-pagina's 820.000 keer bezocht.

De toets of kennis werkt in de praktijk en herkend en gebruikt wordt door ‘communities of practitioners’ zien we als de toets waar het om gaat. Daarbij komt dat zelfs de beste inzichten verpieteren in sociaal isolement. Waar men niet over leest of praat, wordt ook niet toegepast en ontwikkelt zich ook niet verder.
Kennis over beter managen en organiseren komt pas tot wasdom in een sociaal en collectief leerproces van al doende, met vallen en opstaan, experimenteren en leren.

Continu verbeteren

We blijven updaten en verbeteren. Hier volgen drie onderwerpen die recent zijn aangepast:

  • Bureaucratie  met zes manieren om de bureaucratisering aan te pakken.
  • Organisatieontwerp over de vijf belangrijkste trends.
  • Leiderschap  over Bestuurlijke drukte versus bestuurlijke wijsheid, Leiderschap als civilisatieproces en Leiderschap de belangrijkste trends.

Dit is de eerste aflevering van een serie waarin we aandacht vragen voor onze kennisbank en enige recent aangepaste kennisbank-pagina's vermelden.

Willem Mastenbroek, hoofdredacteur ManagementSite.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over Management modellen