Hoe bewijzen zich goede management modellen en concepten? Ervaringen met bekende modellen en concepten als NLP, Balanced Scorecard, Lerende Organisatie, BCG-matrix, competentie management, 7-S model, Scrum, Lean & Agile Betreft het hypes of dragen ze concreet bij tot beter managen en organiseren? Trends, Inzichten, tips en voorbeelden

Hoe herken je een management model dat werkt?

Hoe bewijzen zich goede management modellen of concepten? De praktijk staat niet stil. Ervaring vertelt ons veel! Toepasbaarheid en gebruikswaarde zijn belangrijke maatstaven.

‘De praktijk is de beste leermeester’
‘Niets is zo praktisch als een goede theorie’.

Dat betekent: Laat eenvoud regeren. Doe wat werkt. Al doende leren, voortgang boeken en verbeteren. Vertrouw op intuïtie en GBV (Gezond Boeren Verstand).

De kern is dat een model of concept door ‘communities of practitioners’ met succes wordt toegepast en al doende verbeterd wordt.

Management modellen komen en gaan. Bekend zijn de modellen voor strategie zoals het SWOT model. De managementmodellen voor kwaliteit zoals INK hebben hun tijd gehad. Management modellen voor communicatie zijn er legio. Of ze werken blijft de vraag. Het ‘scrum’ model voor projectmanagement en het ‘lean’ model voor continu verbeteren zijn in opkomst. Veel indrukwekkende management modellen en concepten verdwijnen na enige tijd in de grafkelder. Geen probleem want nieuwe hypes dringen zich naar voren. Tja…

De kloof tussen theorie en praktijk

Onze kennis van beter managen en organiseren is een jungle van management modellen. Er groeien hier en daar mooie bloemen maar deze worden vaak overwoekerd door hypes, prietpraat en geleerd geleuter. De kloof tussen wetenschap en toepasbare kennis, oftewel tussen theorie en praktijk blijft groot.

Wat te doen? De route naar gefundeerde en toepasbare kennis schetsen we hieronder. ManagementSite wil daar actief aan bijdragen.

Hoe tot praktisch toepasbare kennis komen

ManagementSite wil voorop lopen in het verspreiden en ontwikkelen van toepassingsgerichte kennis over beter managen en organiseren. De kwaliteit van deze kennis is gebaat met  uitwisseling en interactie met gebruikers.

Zelfs de beste inzichten verpieteren in sociaal isolement. Waar men niet over leest of praat, wordt ook niet toegepast! Kennis over beter managen en organiseren komt pas tot wasdom in een sociaal en collectief leerproces van experimenteren en leren. Het is dat leerproces dat we met ManagementSite willen voeden. Een proces dat dankzij nieuwe technieken en netwerken, zoals  Twitter en LinkedIn, op een ongekende schaalgrootte plaatsvindt.” Bron: Het idee achter ManagementSite.

De op ManagementSite gepubliceerde kennis en ervaring is inmiddels zo omvangrijk dat we begonnen zijn deze kennis te consolideren. We hebben, voor 120 verschillende onderwerpen en deelgebieden, de belangrijkste inzichten en ervaringen geselecteerd en voor u toegankelijk gemaakt via onze kennisbank. Criteria hierbij zijn: praktisch, vernieuwend en gefundeerd. Motto’s die we hierbij huldigen zijn: ‘De praktijk is de beste leermeester’ en ‘Niets is zo praktisch als een goede theorie’. Onze kennisbank zien we als een co-produktie van de meer dan 1000 auteurs en de 50 redactieleden van het ManagementSite Netwerk in wisselwerking met de reacties van onze lezers. Zie ook het artikel: Managementmodellen komen en gaan: Wat werkt écht? Hoe tot praktisch toepasbare kennis komen. Gebruikswaarde als toetssteen.

Gebruikswaarde managementmodellen

De inbreng van onze  lezers vinden we van groot belang. Elke kennisbank-pagina is voorzien van de bijdragen waar onze lezers de meeste reacties bij plaatsten. We willen weten hoe onze lezers de artikelen waarderen en inschatten op hun gebruikswaarde. De mate waarin bijdragen door lezers gelezen worden en via Twitter en LinkedIn verspreid worden onder collega-professionals zien we hierbij als een indicator. De volgende bijdragen verschaffen toegang tot deze informatie.

Lees ook:

Versterk uw merk op de arbeidsmarkt met uw medewerkers
Deze artikelen laten een bepaalde ontwikkeling zien. Scan er een paar en u bent geīnformeerd. Gebruikswaarde en toepasbaarheid van de beschreven ervaringen en inzichten verklaren de populariteit van veel artikelen. Toch zijn we er nog niet. Niet voor niets proberen we elke keer weer de essentie van  probleem en aanpak in kort bestek en glashelder met de nodige voorbeelden te vatten. Ook schromen we niet onzin, hypes en geleerd geleuter te bekritiseren. Neem bijvoorbeeld het geklets over de toenemende complexiteit. En wat te denken van ‘the great training robbery’ en van het gebruik van allerlei indrukwekkende managementconcepten als verdienmodel? Wat komt er bijvoorbeeld terecht van de pretenties van kernwaarden, cultuurverandering, performance-management of agile?

Trends of hypes?

Met trends bedoelen we iets anders dan hypes. Trends hebben te maken met de veranderende afhankelijkheidsketens binnen en tussen organisaties. De ketens van macht en afhankelijkheid tussen mensen binnen en tussen organisaties worden steeds langer en dichter. Organisaties jagen elkaar op in onderlinge concurrentie. De verandersnelheid neemt toe. Verstoringen in de ketens hebben een cumulatief effect. De onvoorspelbaarheid wordt groter.

ArrayHoe hanteren we deze trend. We kunnen er niet omheen. We moeten leren ermee om te gaan. En sommige organisaties doen dat wonderwel. Daar willen we van weten hoe ze dat aanpakken.

  • Kunnen we de toenemende complexiteit aan!
    En dan ook nog dé verandersnelheid, dé onvoorspelbaarheid en dé digitale revolutie? Laat u niet van de wijs brengen.
  • Voorbij de hype
    Hoe onderscheiden we een hype van een trend. En is ‘Het nieuwe organiseren’ een hype of een trend? 

De verwarring over ‘toenemende complexiteit’ is groot. Er wordt misbruik van gemaakt. Met ‘Het is zo complex’ wordt veel verhuld en toegedekt. Soms is sprake van moedwillig gekluns en manipulatie.

Management modellen: trends

Management modellen: De trends  Wat groeit en bloeit, wat zakt weg?
We houden bij ManagementSite al jaren de trends bij. Een paar voorbeelden:

ArrayGemeenschappelijke elementen van deze trends zijn: Laat eenvoud regeren. Zoek de menselijke maat. Stimuleer de eigen verantwoordelijkheid. Resultaatgerichtheid. Vertrouw op intuïtie en GBV (Gezond Boeren Verstand). Doe wat werkt. Al doende leren en voortgang boeken i.p.v. onderzoeken, analyseren en hét plan maken. Minder praten meer doen!

Management concepten en modellen: selectie van inzichten en tips

Zie onderaan deze pagina onze selectie. Ook vindt u op deze pagina de meest recente bijdragen over management modellen, de artikelen met de meeste reacties en tips en tricks. De ‘related items’ aan het slot van de artikelen verschaffen achtergrond informatie.