De top 5 coverstories 2020 en de trends

Actueel

Welke artikelen uit 2020 zijn het populairst bij onze lezers?
 De vijf populairste artikelen en de drie opvallendste trends.

Top 5 coverstories 2020

De vijf populairste artikelen, gepubliceerd in 2020, zijn:

 1. Manipulatief gedrag van collega’s hanteren.
  Weg uit het web van manipulaties. Hoe het herkennen en doorbreken

  Lenette Schuijt
 2. Een ‘dubbel’ van 2 artikelen die op elkaar aansluiten, beide in de top5 en van dezelfde auteur:
  Werken vanuit de Bedoeling Deel 1: Vier lessen vanuit de praktijk
  Werken vanuit de bedoeling Deel 2: Vier lessen vanuit de praktijk
  Cris Zomerdijk
 3. Nog een ‘dubbel’:
  De duurzaamheid van zelfsturing. De rol van macht en structureel empowerment.
  De transitie naar zelfsturing Casus: van een management gestuurde naar een zelfsturende organisatie.
  Irene Sinteu
 4. Hoe online samenwerken?
  Een praktijkvoorbeeld van een projectteam dat online samenwerken nog moet leren
  Coenraad van Haren en Laury Peters
 5. Rituelen ontwerpen bij crisis en terugkeer.
  Beschikken we al over de rituelen die bij de Corona-crisis passen?
  Danielle Braun

De drie belangrijkste Trends

Hoe  Covid-19 hanteren

In 2020 was er plotseling de Corona met grote gevolgen ook voor ons dagelijks werk. De nrs 4 en 5 in de top5 getuigen daarvan, Geen wonder dat een toenemende aantal artikelen inging op de vraag hoe we ons bestaan nog leefbaar en werkbaar kunnen houden.

De coronacrisis zet een paar zaken op scherp, in het bijzonder de organisatie van de Gezondheidszorg. Meer regie vanuit de top EN een grotere autonomie van onderdelen is het devies.  Ik citeer: Autonomie van organisaties in het werkveld vereist ook meer sturing en regie. Wat dat betreft laat VWS het afweten. Daar zal toch de regie vandaan moeten komen. ‘Tempo maken’, ‘Waar nodig het bedrijfsleven inschakelen’, ‘De achterblijvers opjutten en ondersteunen’, ‘Knopen doorhakken’…. Met een paar van dit soort vuistregels kom je al een eind.
Een lastig vraagstuk dat zeker de komende tijd vaak zal terugkomen.

Herwaardering van de publieke sector

Het meest opvallend vind ik de herwaardering van de publieke sector. Zonder een krachtige publieke sector kan je een pandemie niet aan. Een hinderlijke bureaucratie, te veel regelgeving en systeemdwang vallen plotseling veel meer op. Als vertragend en demotiverend en soms zelfs vernietigend voor de menselijke maat zoals de toeslagen affaire bij de BelastingDienst. Dit schandaal is een buitengewoon krachtig signaal om kritischer met regelgeving en systeemdwang om te gaan. Een signaal dat nog versterkt wordt door de kinderopvangtoeslagen-affaires bij gemeenten.  Ook de talrijke achterstanden bij uitvoeringsorganisaties tellen zwaar.

Al met al een ‘perfect storm’? Ik hoop het. Het zal helpen om betere condities bij publieke organisaties te creëren. De eerste ‘dubbel’ in de top 5 zie ik deze ontwikkeling uitdrukken. Veel artikelen in ManagementSite betreffen pogingen om bureaucratie en systeemdwang terug te dringen en de menselijke maat te herstellen. De trend is duidelijk: regelzucht en systeemdwang mogen  geen slachtoffers maken. De menselijke maat en moreel kompas moeten het gaan winnen van de bureaucratisering. De DOOMLOOP  moet bedwongen worden. Aldus ook Jaap Peters in Het Jaar van de Menselijke Maat 'Systemen ontnemen het morele zicht op de werkelijkheid', Bron ‘Ongekend Onrecht’.

Anders Organiseren in het Bedrijfsleven

De tweede ‘dubbel’ laat zien hoe Anders Organiseren bijdraagt tot betrokkenheid en betere prestaties in bedrijfsorganisaties. Bovendien wordt aangegeven dat het veranderen van de machts– en afhankelijkheidsverhoudingen hierbij een belangrijke rol speelt. Een sterk punt dat vaak onderbelicht blijft.

Daarbij komt dat enkele basisprincipes van Anders Organiseren bij veel bedrijven geaccepteerd raken: Plattere organisaties, klein binnen groot, meer autonomie van eenheden, zelfsturing met een een eigen resultaat verantwoordelijkheid voor prestaties en klanten. Deze vernetwerking wordt soms nog versterkt door de platformisering. Het betreft een ontwikkeling die we de afgelopen jaren veel aandacht hebben gegeven. Ik zie het als de belangrijkste  vernieuwing van bedrijfsorganisaties na de invoering van de businessunit structuur.

Deze trend leidt overigens niet automatisch tot een betere afstelling van moreel kompas of tot meer aandacht voor duurzaamheid. Wel staat het bedrijfsleven onder steeds meer druk om duurzaamheid, integriteit en ethiek serieus te nemen. Fraai geformuleerde beleidsvoornemens zijn niet meer voldoende. En  met 'Green Washing' val je door de mand.

2021

We volgen in ManagementSite genoemde trends op de voet. De talloze kennisbankpagina’s die aan genoemde onderwerpen zijn gewijd spreken boekdelen, zie bijvoorbeeld: Ethiek, integriteit, moreel kompasZelforganisatie & Zelfsturende teams en Bureaucratie.

We streven naar kennis die houvast biedt voor het handelen in de praktijk. Voorbeelden van de aanpak en ervaringen van slagen of falen vinden we van groot belang. Zie onze Info voor Auteurs.

Gaarne nodig ik u uit om uw ervaringen en ideeën in de vorm van een artikel of column in ManagementSite te publiceren.

Willem Mastenbroek, hoofdredacteur ManagementSite.nl

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over Management modellen