Werken vanuit de bedoeling

Cover stories · Cases

Dit is het tweede deel van het artikel met lessen en praktische tips voor het werken vanuit de bedoeling en soortgelijke ontwikkeltrajecten. Juist tijdens deze corona-tijd merk ik dat we op veel plekken de bedoeling vooropstellen. Samen kijken wat er wel kan. Creatieve oplossingen bedenken om inwoners, patiënten of studenten van dienst te kunnen zijn. En durven experimenteren.

Mocht je deel 1 hebben gemist, lees dan hier de eerste vier lessen. Hier volgt Deel 2 met 'Vier lessen vanuit de praktijk'.

  1. Je start nooit op nul

(Her)waardeer het delen van (spontane) verhalen, verspreid deze actiever binnen uw organisatie.
En ‘last but not least’ luister oprecht, nieuwsgierig en actief naar deze praktijkverhalen. ‘Verhalen zijn de data met een ziel’. (Brené Brown)

Het Werken vanuit de Bedoel...


Meer over Overheid