Van vechtfusie tot vruchtbaar experiment

Cover stories · Cases

'We leggen een harnas van hiërarchie en bureaucratie op mensen, terwijl we hen vragen om flexibel te zijn. Dat is niet logisch. We zijn vergeten dat het om mensen gaat.'

De ontwikkelingen en vernieuwingen in onze samenleving volgen elkaar in een razend tempo op. Er ontstaat een hele nieuwe wereld en niemand weet hoe die wereld er precies uit komt te zien. Het internet werkt hierbij als katalysator. 'Door de instant toegang tot informatie neemt onze behoefte aan snellere dienstverlening toe en wordt onze afkeur tegen procedures en bureaucratie groter.' Aan het woord is Johan de Jager, voorheen bekend als gemeentesecretaris van Bodegraven-Reeuwijk. Drie jaar geleden begon hij in deze gemeente met het geloof dat de manier van organiseren in deze veranderende wereld ook anders kan: de mens cen...

Emiel Felix
Mooie casus. Terwijl ik dit lees, vraag ik me af hoe het toch kan, dat we in veel (overheids)organisaties zover zijn afgeraakt van waar het feitelijk omdraait; burgers van dienst zijn! Als een burger een vraag stelt, dan zou het eigenlijk normaal moeten zijn, dat ie op een fatsoenlijke manier antwoord krijgt.

Herkenbaar dat de hiërarchie als een harnas management en medewerkers in het gareel houdt; de organisatie niet als middel maar als doel op zichzelf. in veel overheidsorganisaties werkt het nog steeds zo. Wellicht omdat het management en medewerkers ook veel oplevert; promotie mogelijkheden, ontwijken van verantwoordelijkheden, voorspelbaarheid, .......

Zeker, het knelt ook. Maar als ik in gemeenten aan medewerkers voorhoud hoe het anders kan en ze uitdaag de impact daarvan op hun eigen positie, houding en handelen te doorgronden, dan schrikken ze vaak; zelf verantwoordelijkheid nemen, je handelen verantwoorden naar betrokkenen binnen en buiten de gemeente, onzekerheid over de uitkomst van dialogen, meer initiatiefrijk opereren, tja dat is toch andere koek.

Logisch, hun schrikreactie. Dat zijn ze niet gewend. En veranderen is ongemakkelijk. De casus illustreert de pijn van de transitie bij Joost. Maar gelukkig zet hij door. Met hulp van Johan. Complimenten daarvoor!

Meer over Innovatief organiseren