Cultuurverandering vanuit de bedoeling

Cover stories · Cases · Boeken · Interviews

Veel gemeenten zijn onder invloed van hun veranderende rol stevig aan het veranderen. Processen worden geoptimaliseerd, de organisatie geherstructureerd en dienstverlening aan de burger vernieuwd. Naast besturings- en inrichtingsvraagstukken betekent dit uiteindelijk ook een verandering van werkwijzen, houding en gedrag.

 Anders veranderen

De Gemeente Haarlemmermeer introduceerde eind 2013 haar organisatiekoers ‘Werken vanuit de bedoeling’. Niet volgens de klassieke route van ontwerpen, eerst analyseren en dan van bovenaf een (gedetailleerd) veranderplan ‘uitrollen’, maar een ‘omgekeerde aanpak’.
Zie de animatie met de inhoud van de koers.

 

Een nieuwe route die leidt tot energie, beweging en veranderinitiatieven ‘van onderaf’. Als veranderkundige mocht ik vanuit het kernteam ‘Organi...


Sjaak Pappe
Lid sinds 2019
Ik heb sterke twijfels over de validiteit en betrouwbaarheid van uw artikel. Vooral theoretisch. Graag zou ik echte bewijzen zien. Uit hoofde van mijn vrijwilligerswerk heb ik namelijk andere ervaringen met de ambtelijke en politieke organisatie.

Hartelijke groet,
Stichting Dorpsbelangen Burgerveen (gemeente Haarlemmermeer)

Sjaak Pappe
Voorzitter
Ria Koppen
Lid sinds 2019
Wat een geweldig proces heeft deze gemeente ingezet.
Onze organisatie is hiermee net een half jaar bezig. Ik raak erg geïnspireerd, ook van de video. Bovendien ben ik er trots op, dat ik deze gemeente mag wonen.
Maarten ter Horst
Geachte heer Pappe,

Dank voor uw kritische noot.

Wij willen graag goede voorbeelden voor het voetlicht brengen, omdat mensen daardoor juist geënthousiasmeerd worden en in beweging komen. Dit betekent zeker niet dat we geen aandacht hebben voor wat we nog kunnen verbeteren. Om het werken vanuit de bedoeling in het DNA van de organisatie te krijgen is voldoende tijd nodig. We zijn nog er nog niet.

Ik zou u daarom uit willen nodigen voor een persoonlijk gesprek om uw ervaringen met 'mijn' organisatie te horen. Laten we dat gesprek dan ergens in Burgerveen voeren, dan nodig ik gelijk de gebiedsmanager er bij uit. U kunt mij bereiken via ons algemene nummer 0900 - 1852.

Met vriendelijke groet,

Maarten ter Horst
Procesmanager Organisatiekoers
Louis Goulmy
Mooi om te zien hoe de video in beeld en geluid het duidelijk maakt. Het vraagt om een cultuurverandering waarin besluiten gemaakt durven worden. Professionele ruimte is hierbij erg belangrijk! (Zelf)vertrouwen in jezelf en in de ander.

Het hebben van een positief mensbeeld helpt overigens wel behoorlijk bij het veranderen.

Ik heb de video in ieder geval gedeeld, omdat ook ik er enthousiast van word. En ik werk geeneens bij een gemeente;)
Kirstin Lentz
Inspirerend en leerzaam voor mijn eigen werk bij de provincie Zuid-Holland. Bedankt voor het delen van deze kennis en ervaringen! Hartelijke groeten, Kirstin
Ben van der Kooij
Lid sinds 2019
Inspirerende bijdrage! Wat een juiste balans tussen sturing en zelforganisatie op basis van een positief mensbeeld (!) al niet in beweging kan krijgen... Succes verder! Hartelijke groet,
Ben van der Kooij
Mieke van Ginkel-van Maren
Lid sinds 2019
Werken vanuit de bedoeling spreekt mij zeker aan. Iedere dag weer oefenen zowel bij de gemeente als in het bedrijfsleven.

Meer over Organisatiecultuur