Vastgeroeste patronen doorbreken

Cover stories

De internationale samenwerking tussen (publieke) organisaties wordt in snel tempo belangrijker. Dit stel eisen aan de deelnemers. Overleg, co-creatie en netwerkleiderschap worden beproefd. Hoe pak je dat aan? Deze casus laat zien hoe dat werkt en verschaft de belangrijkste 'lessons learned'.

Stel je eens voor. Je wordt in kader van ons EU voorzitterschap gevraagd om een challenge te organiseren van platoonende trucks, gebruikmakend van EU corridors. Met als eindpunt hét EU logistieke zenuwcentrum: de Rotterdamse haven. Om te laten zien dat het kan. Géén haalbaarheidsstudie, géén research, maar heel huiselijk: learning and showing by doing. Een living lab dus.

https://www.youtube.com/watch?v=aP-B7Iq-GTc

Hoe pak je dat nou aan, wetende dat we als overheid nou niet uitblinken in het realisere...

Onno Kronenberg
Leerzaam artikel. Bovendien inspirerend om te lezen hoe je door multidisciplinaire samenwerking in een netwerk van diverse stakeholders erin kunt slagen een veelbelovend concept als truck platooning te operationaliseren. Een dergelijke samenwerking wordt onder meer gekenmerkt door een infrastructuur van sociale netwerken. Die maken dialoog en interactie mogelijk, wat cruciale ingrediënten zijn voor een succesvolle cocreatie. De rol die internet in zo’n project kan spelen, is in het artikel echter wat onderbelicht gebleven. De website kan dienen als primaire bron van actuele informatie over het project; informatie die vervolgens met behulp van social media verder kan worden gedeeld. Maar bovenal kan de website de samenwerking tussen alle betrokken stakeholders ondersteunen en zich ontwikkelen tot dé online community, waarop alle informatie, kennis en ervaringen actief worden gedeeld, en daarmee tot autoriteit op het gebied van het onderhavige onderwerp. In het geval van het truck platooning-project is dat zeker gebeurd!

Meer over Samenwerking tussen organisaties