Wij nodigen u graag uit een bijdrage te schrijven voor ManagementSite. De inhoud moet iets prikkelends hebben, de lezers enigszins uitdagen en reacties oproepen, een fiks probleem of een actuele toestand op uw vakgebied aankaarten.

Plaats hier uw column ›

Artikelen hebben meer voorwaarden:

  • Bondig met al aan het begin een duidelijk focus op een goed herkenbaar issue of probleem.
  • Gebruik altijd praktijkvoorbeelden van de issues en de aanpak.
  • Blijf svp concreet. Geen voornemens of lijsten met theoretische punten of beschouwende teksten.
  • Theorieën en modellen alleen gebruiken om de beschreven praktijkervaringen beter te vatten.
  • Focus op toepassingsmogelijkheden. Wat kan de lezer nu beter dan vóór lezing van uw artikel?
  • Maximale lengte 2000 woorden; bij voorkeur korter, ± 1600 woorden.

Uw artikel svp mailen naar red@managementsite.nl

Meer info voor de auteurs van artikelen ›

 

ManagementSite is een platform voor actuele ontwikkelingen op het gebied van management en organisatie