Wij nodigen u graag uit een bijdrage te schrijven voor ManagementSite.

U kunt kiezen tussen een column of een artikel.

Uw column:

  • De inhoud moet iets prikkelends hebben, lezers uitdagen en reacties oproepen. Thema’s zijn doorgaans een fiks probleem of een actuele toestand op uw vakgebied.
  • Teksten die al eerder op het net zijn gepubliceerd komen niet in aanmerking
  • Maximale lengte 800 woorden

Plaats hier uw column >>

Uw artikel:

  • Bondig met al aan het begin een duidelijk focus op een goed herkenbaar issue of probleem.
  • Gebruik altijd praktijkvoorbeelden van de issues en de aanpak.
  • Blijf svp concreet. Geen voornemens of lijsten met theoretische punten of beschouwende teksten.
  • Theorieën en modellen alleen gebruiken om de beschreven praktijkervaringen beter te vatten.
  • Focus op toepassingsmogelijkheden. Wat kan de lezer nu beter dan vóór lezing van uw artikel?
  • Maximale lengte 2000 woorden; bij voorkeur korter, ± 1600 woorden.

Plaats hier uw artikel >>

Meer info voor auteurs van een artikel of coverstory>>