Rituelen ontwerpen bij crisis en terugkeer

Cover stories

Wij mensen ordenen ons leven door middel van cultuur. Cultuur is de optelsom van al onze collectieve normen, waarden, overtuigingen, gedrag en rituelen dat ons leven richting geeft. Cultuur heeft een functie: het ordent de neurologische chaos in ons bestaan.

In deze corona periode hebben we een aantal culturele overtuigingen en omgangsvormen in hele korte tijd moeten aanpassen. We gaven altijd handen. Vonden we heel belangrijk; een oud teken uit onze riddertijd, waarmee je laat zien dat je ongewapend bent. En dan opeens is het geven van een hand juist geen teken van ontwapening maar potentieel gevaarlijk in verband met een eng virus. We vergaderen op afstand en huggen niet meer.

Maar er ontstaan ook nieuwe rituelen. Italiaanse balkongezangen. Applaus voor zorgpersoneel. Buurtappgroepjes. G...

Joke Rood
Mooi artikel! Fijn dat er aandacht besteed wordt aan de noodzaak om met een ritueel opnieuw op te starten. Ter ondersteuning hiervan wil ik graag onder de aandacht brengen dat dat ons werk is! Tot nu toe niet zoals bij terugkeer na Corona, maar wel bij allerlei gelegenheden waarbij het waardevol is om verhalen/ervaringen te delen, verbindingen te vinden etc. Kortom, kijk even mee op www.wordtvervolgd.net. Tot ziens?
Jannes H Mulder
De handleiding is niet alleen inspirerend maar ook heel nuttig toepasbaar!

Nieuwe rituelen zijn spontane vaak zelfbedachte rituelen (muziek op balkon tijdens corona-quarantaine). In kerkelijke omgevingen spreekt men soms van namaak, nieuwerwetse, quasi religieuze rituelen. Anderen spreken van wilde rituelen (in het wild ontstaan) en van post-traditionele rituelen of van nog niet door de instituties erkende rituelen van de mensen zelf.

Danielle's handleiding is van blijvend belang, zelfs over 12 maanden als de ergste corona-storm voorbij is. ensie.nl/jannes-h-mulder/nieuwe-rituelen

Meer over Organisatiecultuur