Wij nodigen u graag uit een bijdrage te schrijven voor ManagementSite. ManagementSite is een platform voor actuele ontwikkelingen op het gebied van management en organisatie. ManagementSite heeft tot doel ervaringen en kennis te delen over beter managen en organiseren. Het motto is: ‘Vóór en dóór professionals’,  zie Het idee achter ManagementSite.

Het ManagementSite Netwerk telt 100.000 abonnees, die 2x per week een nieuwsbrief ontvangen. Meer dan 1000 auteurs zijn u voorgegaan met hun ervaringen en ideeën. U kunt kiezen tussen een column of een coverstory.

Voor een column zie svp ‘Uw column‘.>>

De volgende punten geven houvast bij het schrijven van een artikel/coverstory:

  • Bondig met meteen al aan het begin een duidelijk focus op een goed herkenbaar issue of probleem.
  • Beschrijf de gevolgde aanpak vanuit de praktijk inclusief de valkuilen en obstakels.
  • Gebruik altijd cases en voorbeelden van de issues en de aanpak.
  • Blijf svp concreet. Geen voornemens of lijsten met theoretische punten of beschouwende teksten.
  • Theorieën en modellen alleen gebruiken om praktijkvoorbeelden met elkaar te verbinden. Een model  helpt dan om vanuit de chaotische praktijk de samenhang te zien.
  • Focus op toepassing. Wat kan de lezer na lezing van uw artikel, beter?
  • Maximale lengte  2000 woorden; bij voorkeur korter, dus 1500.

Kortom: Het gaat ons om praktijkervaringen in de vorm van cases of voorbeelden waarin de aanpak, inclusief de valkuilen, duidelijk wordt. Aan het slot de belangrijkste ‘lessons learned’ en het concept of model voorzover dat houvast biedt bij de aanpak. Nooit het artikel beginnen met ‘het model’.

Uw bijdrage gaarne aanbieden aan het redactieadres en aan wmbk@managementsite.nl . Artikelen worden getoetst door de redactie volgens de maatstaven zoals vermeld in deze informatie.
 .
De formule van ManagementSite

De formule van het blad is samengevat met drie handvatten:

  • Duidelijke toegevoegde waarde. Vraag u af “So what?” Waartoe leidt dit? Wat snapt/doet de lezer nu beter? Immers: ‘De wijsheid zit in het doen’.
  • Maak meteen duidelijk waarover uw bijdrage gaat. Breng focus aan; een goed gekozen voorbeeld aan het begin helpt. Beschrijf de aanpak aan de hand van voorbeelden. Dus geen beschouwingen met rijtjes bullet-points! Modellen, concepten en theorieen hebben in dit magazine alleen een functie als ze duidelijk houvast geven in de praktijk.
  • Beter managen en organiseren gaat nooit vanzelf. Er zijn meevallers en tegenslagen. Teleurstelling en opluchting horen erbij. Wees expliciet over wat wel of niet werkt; wat mee- of tegenvalt. Kortom: Maak van de aanpak een verhaal!

De lengte van de artikelen is een belangrijk criterium. De maximale lengte bedraagt 2000 woorden; bij voorkeur korter. Lukt dit niet, maak er dan twee aparte artikelen van, die op zichzelf kunnen staan.  Niet alleen content is belangrijk, ook de ‘look and feel’ van de pagina’s! Gebruik een transparante structuur met veel tussenkopjes. Plaatjes svp in de tekst opnemen, of apart meesturen.  Dat geldt ook voor beeldmateriaal van YouTube. Houd er svp  rekening mee dat tekst en figuren binnen een bepaalde bandbreedte worden geplaatst. Plaatjes dienen vrij van auteursrechten te zijn

Tenslotte verzoeken wij u om artikelen in een WORD-document aan te leveren. Eventuele noten niet apart per pagina maar gaarne aan het slot.

Discussie

Alle bijdragen aan ManagementSite zijn voorzien van de mogelijkheid tot reageren. Prikkel svp lezers daar gebruik van te maken. Sommige auteurs komen met een casus waar ze zelf niet goed uitkomen en vragen de lezers wat zij in zo’n situatie zouden doen.

Inspelen op de actualiteit is welkom. Als het mogelijk is gaarne inhaken op nieuwe ontwikkelingen. Kritische geluiden over ‘common practices’ kunnen ook. Blijf daarbij feitelijk en constructief; ga liefst ook in op de vraag:”Wat is het alternatief?”
Ga de dramatiek niet uit de weg; kietel of provoceer desnoods een beetje! Duidelijke stellingnames helpen. Maak het daarmee de lezers gemakkelijk om te reageren.

Auteurs profiel

ManagementSite heeft zich ontwikkeld tot een druk bezocht interactief forum en kenniscentrum. ‘Vóór en dóór professionals’,  zie Het idee achter ManagementSite.

Als auteur krijgt u een eigen profielpagina waar uw artikelen en columns worden verzameld. Deze pagina kunt u voorzien van uw persoonlijke gegevens, een foto en links naar sociale media en uw bedrijf. Bij publicatie van uw eerste artikel of column ontvangt u de info om deze pagina van uw gegevens te voorzien.

Copyright
Het copyright van de bijdragen in alle sites van het ManagementSite Netwerk berust bij ManagementSite. Dit geldt voor alle artikelen, columns en reacties die via de redactie of via het interactieve upload-venster binnen het Netwerk zijn geplaatst. Publicatie van artikelen, columns en reacties op internetsites waar Managementsite geen overeenkomst mee heeft kan slechts verleend worden na instemming van de hoofdredactie en de auteurs. Titels met samenvatting en auteursnaam kunnen vrij overgenomen worden op andere sites mits de bron wordt vermeld en gelinkt wordt naar de oorspronkelijke titel.

Soms is er de neiging van site-beheerders om artikelen klakkeloos te kopiëren en op de eigen site te zetten, al of niet na contact met de betrokken auteur. Een enkele keer is er de poging geweest om een hele rubriek op deze manier over te zetten buiten ManagementSite om. Zonder direct overleg met de hoofdredacteur gaan wij hier nooit mee akkoord! Een uitzondering wordt gemaakt voor sites waar ManagementSite een overeenkomst mee heeft. Zo’n overeenkomst kan inhouden dat een selectie van artikelen op de betreffende sites geplaatst mag worden.

In 2011 is ManagementSite begonnen met het publiceren van E-boeken. Deze bestaan uit selecties en samenvattingen van in ManagemenSite gepubliceerde bijdragen.