Wij nodigen u graag uit een bijdrage te schrijven voor ManagementSite. ManagementSite is een platform voor actuele ontwikkelingen op het gebied van management en organisatie. ManagementSite heeft tot doel ervaringen en kennis over beter managen en organiseren te verspreiden en verder te ontwikkelen. Het motto is: ‘Vóór en dóór professionals’. Meer dan 1000 auteurs zijn u voorgegaan met hun ervaringen en ideeën.

Hoe schrijven voor ManagementSite

U kunt kiezen tussen een column of een artikel. Als uw bijdrage het karakter van een column heeft, gaarne verder gaan via Uw column.

De volgende punten geven houvast bij het schrijven van een artikel of, zoals wij het vaak noemen, een Coverstory:

 • Bondig met aan het begin een duidelijk focus op een goed herkenbaar issue of probleem uit de praktijk.
 • Beschrijf de gevolgde aanpak vanuit de praktijk inclusief de valkuilen en obstakels.
 • Gebruik altijd cases en voorbeelden van de issues en de aanpak.
 • Blijf svp concreet. Geen voornemens of lijsten met theoretische punten of beschouwende teksten.
 • Theorieën en modellen alleen gebruiken voorzover ze direct aansluiten bij de voorbeelden en de gevolgde aanpak.
 • Focus op toepassing. Wat kan de lezer nu beter dan voor lezing van uw artikel?
 • Maximale lengte  2000 woorden; bij voorkeur korter, dus 1500.
Kortom: Het gaat ons om praktijkervaringen in de vorm van cases of voorbeelden waarin de aanpak, inclusief de valkuilen, duidelijk wordt. Aan het slot de belangrijkste ‘lessons learned’ en een achterliggend concept of model voorzover dat houvast bood.

Schrijven op internet is anders
Hier volgen enige raadgevingen van de hoofdredacteur van Yahoo over het schrijven van goede web-artikelen.

Chris Barr legt uit hoe je voor het web moet schrijven

Weblezers geven je een paar seconden om hun aandacht te trekken, anders ben je ze kwijt. Ze lezen websites heel anders: ze scannen meer dan dat ze lezen en haken sneller af. Chris Barr, onlangs op de Universiteit van Amsterdam voor een workshop schrijven voor het web, spreekt zoals je volgens hem voor het web moet schrijven. Helder, bondig, to-the-point. Geen weidse beschouwingen, geen enerzijds anderzijds, maar eenduidige informatie in begrijpelijke taal. Internetjournalistiek heeft andere wetten, luidt zijn boodschap. Online moet alles glashelder zijn. Bij mijn workshops klagen mensen wel eens: ‘Je versimpelt het.’ Dat is onzin. Zíj zijn te dom om in gewone woorden iets interessants aan de man te brengen. Dat is hún probleem.

Gebruik zoektermen in de koppen en in het artikel

Zoekmachinelogica speelt een belangrijke rol bij het opstellen van online artikelen. Je moet weten waar mensen naar op zoek zijn en je bericht in die termen formuleren, anders verschijnt het niet in de zoekresultaten. Luchtvaartmaatschappijen spreken bijvoorbeeld vaak van ‘lage tarieven’. Wie typt dat nou in de browser? Mensen zoeken naar ‘goedkope vluchten’. Luchtvaartmaatschappijen lopen door hun woordkeuze miljoenen euro’s mis. Als je wilt dat mensen je kunnen vinden, moet je er niet omheen draaien. Just say it. Op internet komt duidelijkheid op de eerste plaats.

De aanbevelingen van de redactie voor een artikel / coverstory

 • over praktische issues en problemen
 • geef de aanpak handen en voeten
 • actueel/kritisch, waar nodig dwars op de trend
 • werk met voorbeelden en cases
 • geen artikelen die al eerder op het net zijn gepubliceerd
 • geen samenvattingen of overzichten van bestaande kost
 • wel nieuwe ideëen/ontwikkelingen/toepassingen
 • geen theorie, blijf svp dichtbij praktijk en toepassing
 • altijd herkenbaar voor managers/professionals

Nog drie handvatten

 • Duidelijke toegevoegde waarde. Vraag u af “So what?” Waartoe leidt dit? Wat snapt/doet de lezer nu beter? Dit is het handvat waar alles om draait. De andere punt dienen ter ondersteuning van dit handvat.
 • Maak meteen duidelijk waarover uw bijdrage gaat. Breng focus aan; een goed gekozen voorbeeld aan het begin helpt. Beschrijf de aanpak aan de hand van voorbeelden. Dus geen beschouwingen met rijtjes bullet-points! Modellen, concepten en theorieën hebben in dit magazine alleen een functie als ze praktijkervaringen integreren. Niets is zo praktisch als een goede theorie!
 • Beter managen en organiseren gaat nooit vanzelf. Er zijn meevallers en tegenslagen. Teleurstelling en opluchting horen erbij. Wees expliciet over wat wel of niet werkt; wat mee- of tegenvalt. Kortom: Maak van de aanpak een verhaal!

De lengte van de artikelen, beeldmateriaal en structuur

De maximale lengte bedraagt 2000 woorden; bij voorkeur korter. Lukt dit niet, maak er dan twee aparte artikelen van, die op zichzelf kunnen staan. Het gebruik van beeldmateriaal wordt aangeraden. Schema’s, figuren en YouTube filmpjes maken het geheel aantrekkelijker. Niet alleen content is belangrijk, ook de ‘look and feel’ van de pagina’s! Gebruik een transparante structuur met veel tussenkopjes. Plaatjes svp in de tekst opnemen en apart meesturen als JPG.  Houd er svp  rekening mee dat schema’s en figuren binnen een bepaalde bandbreedte worden geplaatst. Plaatjes dienen vrij van auteursrechten te zijn.

Redactie

Artikelen worden getoetst door de redactie conform de informatie op deze pagina. Gaarne uw artikel in een WORD document mailen naar [email protected] en [email protected] Eventuele noten niet apart per pagina maar gaarne aan het slot.

Zodra uw artikel voldoet aan de toets van de redactie krijgt u bericht.

Auteurs profiel

ManagementSite heeft zich ontwikkeld tot een druk bezocht interactief forum en kenniscentrum. ‘Vóór en dóór professionals’, nietwaar!

ManagementSite is verbonden met 6 PartnerSites in het ManagementSite Netwerk. Het netwerk telt 96.000 abonnees, die 2x per week een nieuwsbrief ontvangen. De sites hebben gezamenlijk een half miljoen pageviews per maand.

Als auteur krijgt u een eigen profielpagina waar uw artikelen en columns worden verzameld. Deze pagina kunt u voorzien van uw persoonlijke gegevens, een foto en links naar sociale media en uw bedrijf. Bij publicatie van uw eerste artikel of column ontvangt u de info om deze pagina van uw gegevens te voorzien.

Copyright
Publicatie van artikelen, columns en reacties op internetsites waar Managementsite geen overeenkomst mee heeft kan slechts verleend worden na instemming van de hoofdredactie en de auteurs. Titels met samenvatting en auteursnaam kunnen vrij overgenomen worden op andere sites mits de bron wordt vermeld en gelinkt wordt naar de oorspronkelijke titel.

Soms is er de neiging van site-beheerders om artikelen klakkeloos te kopiëren en op de eigen site te zetten, al of niet na contact met de betrokken auteur. Zonder direct overleg met de hoofdredacteur gaan wij hier niet mee akkoord! Een uitzondering wordt gemaakt voor sites waar ManagementSite een overeenkomst mee heeft. Zo’n overeenkomst kan inhouden dat een selectie van artikelen op de betreffende sites geplaatst kan worden.

In 2011 is ManagementSite begonnen met het publiceren van E-boeken. Deze bestaan uit selecties en samenvattingen van in ManagemenSite gepubliceerde bijdragen.