Management modellen: don't listen to Harvard

Columns

Een wake-up-call, het bericht eind augustus dat bij een poging tot het reproduceren van resultaten van 100 psychologische onderzoeken maar liefst 60% niet reproduceerbaar bleek. En daarmee dus niet bewezen. Onderzoeksresultaten die de afgelopen jaren (wie weet?) de ruggengraat vormden van boeken, artikelen, blogs en die leidend (of moet ik zeggen "misleidend") zijn geweest in ons gedachtengoed over "hoe organisaties werken". En de oorzaak volgens de onderzoekers? "Om gepubliceerd te worden, worden soms negatieve resultaten weggelaten, de publicatie wordt dan mooier dan de werkelijkheid."  Tijd om de vraag te stellen: Welke waarde kunnen we nog hechten aan wetenschappelijk (bedrijfskundig) onderzoek?

Een persoonlijk verhaal.
Het jaar 2003 bleek een flinke deceptie. Vijf jaar lang was mijn g...

Ronald Molag
Lid sinds 2019
Beste Daan,

Als ik me beperk tot mijn vakgebied, de Arbeids- en Organisatiepsychologie, dan zie ik inderdaad dat er soms geschermd wordt met wetenschappelijk onderzoek, dat bij nadere beschouwing ondeugdelijk is. Kritiek hierop is op z'n plaats.

http://evidencebasedhrm.be/ gaat hier uitgebreid op in

In plaats van al het wetenschappelijke onderzoek dan maar naar de prullenmand te verwijzen zou je ook gebruik kunnen maken van onderzoek dat wel goed is uitgevoerd.

Dat je in verkooptrainingen weinig kunt met inzichten uit psychologisch onderzoek betekent nog niet dat inzichten uit de wetenschap per definitie niet zinvol zijn bij het werken aan ontwikkeling van organisaties.

groet,
Ronald Molag
Daan Tel
Auteur
Hallo Ronald,

Allereerst dank voor het onder mijn aandacht brengen van de website mbt evidence based hrm. Mijn ondertitel heeft betrekking op "een baken" voor het ontwikkelen en managen van organisaties en de site lijkt me daar uitermate voor geschikt: het dienen als waar baken.

Eens dat zeker niet alle wetenschappelijk onderzoek naar de prullenbak verwezen dienen te worden. Een column leent zich niet altijd voor nuance, maar bij een genuanceerd artikel over het onderwerp zou ik zeker toevoegen dat het "met een korrel zout nemen van wetenschappelijke onderzoeken" slechts nodig is totdat onderzoeken reproduceerbaar en daarmee bewezen zijn. Wederom, de door door jou genoemde site lijkt me daar een waardevol instrument voor.

De kern van mijn betoog is dat belangrijke inzichten, ideeën en oplossingen in de bedrijfskunde vanuit de praktijk zelf ontstaan en niet vanuit de wetenschap. Oftewel, ook met 100% bewezen wetenschappelijk onderzoeken zou ik nooit een bedrijf binnenstappen om "volgens het boekje" een interventie te plegen of verandering aan te brengen. De theorie zou ik (slechts) gebruiken als inspiratie of naslagwerk, maar nooit als script.

Sterker nog, door management-theorieen als inspiratie te gebruiken (en niet als script) kunnen ook bekende "pseudo-wetenschappelijke" theorieën soms uitermate effectief zijn. Zo is er veel kritiek op de "Leerstijlen van Kolb", maar mijn ervaring keer op keer is dat het effectief behandelen van de leerstijlen in een training leidt tot tastbare resultaten. Het team wordt zich bewust van de aannames die ze maken over andermans leerstijlen en het geeft ze inzicht in hun eigen voorkeuren en die van de ander. (Niet als resultaat van de Kolb-test, maar door het in de training zelf te onderzoeken.) Een prachtig resultaat voor een onderwerp van twee uur, het doel heiligt de middelen. En uiteraard licht ik wel toe dat er discussie is over het model is, maar dat kan niemand (echt niemand) achteraf meer schelen.

MVG, Daan

Meer over Management modellen