Managementmodellen komen en gaan: Wat werkt écht?

Cover stories · Boeken

Wat werkt écht? De coverstories in ManagementSite worden door de redactie vooral op dit criterium getoetst. Dat betekent dat ervaringen en voorbeelden uit de praktijk onderdeel van het verhaal dienen te zijn; ook ‘HOE was de aanpak’ en ‘Wat hebben we daarvan geleerd’. Fraaie modellen, theorieën en stappenplannen moeten zich bewijzen in de praktijk.

Management is onderhevig aan trends en externe ontwikkelingen. Het kritisch kijken naar ontwikkelingen op managementgebied en nooit iets voor zoete koek aannemen, ook dát is de bedoeling van ManagementSite.

We zoeken concrete verhalen waar onze lezers in de praktijk hun voordeel mee kunnen doen. Deze week diende zich een prachtig voorbeeld aan van een verandering in een organisatie die zichtbaar heeft geleid tot verbetering en succes. Een prakti...

Branko Lastdrager
Mooi initiatief, ben erg benieuwd wat hier uit gaat ontstaan en groeien!

Meer over Management modellen