Channels

Welke pagina’s van onze kennisbank werden in 2017 het beste bezocht. De top 5 onderwerpen en de belangrijkste trends.

De Top 5 kennisbank pagina’s

 1. Scrum – Agile
  Agile en Scrum: methode, tools en tips. Scrum & Agile projectmanagement. Hoe Agile werken en organiseren. Het Scrum team en de Scrum sprint.
 2. Missie en Visie
  Zin en onzin van visie en missie. Valkuilen, voorbeelden en ‘lessons learned’. Hoe krijg je de visie tussen de oren en hoe zorg je dat men er ook naar handelt? Trends en tips.
 3. Interne communicatie en samenwerking
  Hoe de interne communicatie en samenwerking verbeteren. Voorbeelden en instrumenten. De samenwerking met collega’s en bazen: trends en tips.
 4. Verandermanagement
  Vuistregels en valkuilen. Verandermanagement modellen. De 3 weeffouten en de top 5 blokkerende factoren. Zes succes-principes.
 5. Leiderschap
  Leiderschapsstijlen, vaardigheden, voorbeelden. De donkere kant van leiderschap. Het spel om poen en prestige versus bestuurlijke wijsheid. Leiderschap als civilisatieproces.

    Trends en tips

 1.  Scrum – Agile heeft zijn positie op de eerste plaats geconsolideerd. Ik ben benieuwd hoe lang Scrum – Agile de top 5 blijft aanvoeren. Een bepaald hypegehalte lijkt mij aanwezig. Aan de andere kant sluit Scrum – Agile goed aan bij opvallende ontwikkelingen zoals de versnelling van verandering, de toenemende onvoorspelbaarheid, de digitale revolutie en de toenemende concurrentie. Voor organisaties wordt het meer en meer ‘schieten op een bewegend doel’. Gedetailleerd projectmanagement, goed uitgewerkte stappen-plannen, een fraaie strategie… het is al achterhaald voor je goed en wel begonnen bent. Scrum – Agile is daar een antwoord op: ‘Aan de gang! Al doende leren! Tempo maken!’
 1. De opkomst van Missie en Visie is te verklaren vanuit dezelfde ontwikkeling. De in ‘Missie en Visie’ vermelde trends laten dat zien. Niemand zit nog te wachten op ronkende teksten. One-liners doen het beter. Dit wordt versterkt door een andere filosofie bij het dagelijkse werk en bij gewenste veranderingen: Werk vanuit een uitdagende ambitie, vanuit de bedoeling, begin bij het eind vanuit een inspirerend motto of een kernachtig einddoel. 
  Gegeven deze filosofie zoekt men naar eenvoud in plaats van geleerd geleuter. Naar de essentie in plaats van een complex verhaal.
 1. Interne communicatie en samenwerken’ heeft nog steeds een stevige positie in de top 5. Dat is niet zo vreemd want daar zitten vaak de verwarring en de onmacht. ‘Scrum – Agile’, ‘Missie en Visie’, ‘Aan de gang! Al doende leren! Tempo maken!’… het doet allemaal een beroep op de kwaliteit van de samenwerking zowel horizontaal als verticaal. En dat is nou net waar we het onhandigst in zijn. De  vier trends en tips aan het slot beschrijven compact om wat voor vaardigheden het gaat. De kern is in een paar woorden te vatten maar doe het maar eens!
  Ik denk dat dit de grote vertrager bij tal van gewenste ontwikkelingen is. Al werkend aan betere prestaties met scrum & agile als leidraad en vanuit bedoeling & ambitie worden houding en gedrag stevig beproefd. Weten we hoe we hiermee om moeten gaan? De kennis is er (zie de trends)  maar de kans is niet denkbeeldig dat we net als in de VS verzeild raken in The great training robbery.
 1. Wat volgens mij aanspreekt bij de top twee is de wil en de kunde om zaken simpel te houden. Datzelfde zien we ook terug bij ‘Verandermanagement’. Uitgebreid onderzoek, fraaie stappen-plannen en indrukwekkende modellen staan op de tocht. Mensen willen geen model, ze willen een oplossing. De kunst is het eenvoudig te maken en te houden. Te vaak is er de tendens om met elkaar de problemen steeds complexer en taaier maken. Zoveel hoofden, zoveel zinnen! De kunst is nu juist om de essentie bij de lurven te pakken en een oplossing te realiseren. Dat is andere koek! De pagina over verandermanagement rept zelfs al over het verdwijnen van verandermanagement als aparte discipline. Verandermanagement is ieders discipline! Regulier werk dus. Dat betekent dat de lijnorganisatie de verantwoordelijkheid oppakt voor gewenste veranderingen. Dit zien we ook terug bij de aanpak van projecten. Hopelijk wordt dit het einde van de projectgekte in tal van organisaties.
 1. Op de vijfde plaats zien we leiderschap. Als hoofdredacteur verwonder ik mij soms over de veelheid aan bijdragen die we binnenkrijgen over leiderschap. Terecht dat we goed leiderschap als super belangrijk zien. Maar toont dit ook niet de verwarring en onmacht gegeven de versnelling van verandering, de toenemende concurrentie en de digitale revolutie? Organisaties die daarin niet mee kunnen komen worden in hun bestaan bedreigd. Dit is een kolossale uitdaging, niet alleen voor het leiderschap aan de top maar zeker ook voor de andere niveaus van de organisatie. De kwaliteit van de samenwerking, zowel verticaal als horizontaal, wordt bepalend voor de kracht van de organisatie. Word het Verbinding of Ontbinding?  Zie hierover Leiderschap: de belangrijkste trends waarin ook wordt aangegeven hoe leiderschap in de meest dynamische sectoren van onze economie evolueert. Dat geeft al enig houvast.

De kennisbank in 2018

De kennisbank drukt perfect uit waar ManagementSite voor staat:

Lees ook:

Veranderen en leren: belangrijkste trends en nieuwe thema’s

Kennis over beter managen en organiseren komt pas tot wasdom in een sociaal en collectief leerproces van experimenteren en leren.  Zelfs de beste inzichten verpieteren in sociaal isolement. Waar men niet over leest of praat, wordt ook niet toegepast!

Het is dat leerproces dat we met ManagementSite willen voeden. Dit jaar is de kennisbank 900.000 keer bezocht. Voor ons een teken dat dit streven aanslaat. Wij willen in 2018 dit proces nog trefzekerder stimuleren. Met dank aan onze redacteuren, auteurs en lezers. Zij zijn onze toets of kennis daadwerkelijk wordt toegepast.

Laat ik afsluiten met het motto dat wij in het ManagementSite Netwerk huldigen: Platform om kennis en ervaring te delen. Kritisch, wars van hypes, interactief, altijd op zoek naar wat wél werkt.

Kennisbank onderwerpen:

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

 • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
 • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
 • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
 • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

[…] de trends die we in 2017 zagen opkomen leest u in de vorige week verschenen bijdrage over de top 5 kennisbank onderwerpen van 2017 en volgende week in de bijdrage over de top 5 […]

[…] De top 5 populairste kennisbank onderwerpen van 2017 en de belangrijkste trends […]

x
x