De top 5 cover-stories 2018 en de trends

Cover stories

Welke artikelen uit 2018 waren het populairst bij onze lezers?
 De top 5 en de trends. Verandering en vernieuwing worden bepleit maar vaak niet bereikt. Gevestigde interactie-patronen en prietpraat over complexiteit werken blokkerend.
'Hoe daarmee omgaan', wordt dé uitdaging van 2019. Zal 'eenvoud' deel uitmaken van de remedie? Het lijkt er wel op.

De top 5 coverstories 2018

1. Anders verantwoorden. Doorbreek de regelzucht!
 Longread: Als regels en aantallen het werkelijke verhaal niet vertellen  
Wouter Hart

2. Hoe een verwaarloosde organisatie elk veranderinitiatief neutraliseert.
 Kijk eerst naar de huidige situatie alvorens veranderinitiatieven in gang te zetten
 Simon van der Veer

3. Stop de rituele Jaarplannen dans!
Maak het makkelijker met een verfrissende KISS aanpak
Otie Hauser

4. Aanspreken of aanmoedigen?
 Wat is beter; gewenst gedrag aanmoedigen of ongewenst gedrag afremmen?
Gytha Heins

5. Veranderen moet! Maar de ego’s domineren.
 De feiten zijn overtuigend maar de oude routines en posities blijven blokkeren.
 Gyuri Vergouw

Lopen verandering en vernieuwing vast?

Opvallend in deze top 5 vind ik de stagnatie van verandering en vernieuwing.

De vernieuwende krachten lopen vast in de bestaande regels en routines.

Nog opvallender vind ik dat de hiërarchie, te beginnen met de top van organisaties, verandering niet actief ondersteunt en stuurt.

Het bestaande interactiepatroon blijkt dan een bolwerk van behoudzucht.

Otie Hauser doorbreekt dit patroon door te kiezen voor eenvoud. Zij demonstreert dit  met een casus waarin wel degelijk gebroken wordt met de bestaande routines

Aanspreken of aanmoedigen?' houdt de trend van de afgelopen jaren in stand. Daarin was de kwaliteit van de samenwerking altijd het belangrijkste onderwerp in de top 5.  Is er dan nu een trendbreuk? Niet helemaal want de artikelen laten zien dat openheid, feedback en tegenspraak vaak nog moeizaam verlopen.

Toch een trendbreuk?

Om een completer beeld te krijgen van de trend heb ik nog gekeken naar de meest recente cover-stories.  Deze eindigen bijna nooit in de top 5 van het jaar omdat er kort na hun verschijnen alweer een nieuw jaar begint. Toch kan er juist aan het slot van het jaar een signaal van uitgaan. Welke scoorden extreem goed? Dat zijn:

Een nieuwe generatie rukt op in de adviesbranche.
Met totaal andere manieren van werken. Wat betekent dat?
Walter van Hulst

Als veranderingen niet van de grond komen.
Waarom in overheidsorganisaties veranderingen vaak vastlopen. Casus en 'lessons learned'.
Lenette Schuijt

‘Ingewikkeld wordt het vanzelf, eenvoud moet je ontwerpen’ 
De onderschatte kracht van waardevolle eenvoud
Bart Schouten

Met deze drie wordt het beeld van vastlopende verandering bevestigd. Er worden verwoede pogingen ondernomen maar de bestaande situatie inclusief houding en gedrag aan de top werken belemmerend.

Een verrassend resultaat want 'Veranderen en vernieuwen' is een mantra dat zo goed als elke organisatie huldigt. Maar 'huldigen' is iets anders dan realiseren. Als ik tot slot kijk naar het artikel dat na de top 5 op de zesde plaats genoteerd staat, dan wordt het beeld nog iets duidelijker: veel vernieuwing is pseudo-vernieuwing:
De façade van hippe organisatieculturen en nieuwe organisatievormen. Het nieuwe organiseren wordt mooi verpakt, maar ondertussen,....
Agile, cultuurverandering, zelfsturing, kernwaarden…. Leuk uiterlijk vertoon: We doen 'hoelahoep-agile en cultuur-tralala'. En er verandert niets.

De bestaande patronen  blijken hardnekkig.  De conclusie kan niet anders zijn dat, als we vernieuwing willen; er anders en krachtiger aan gewerkt moet worden. Men wil wellicht wel verandering maar men kan het niet. Onhandigheid, onmacht en mooipraterij zijn bepalend. Terwijl de boeken en de seminars over verandermanagement aan alle kanten aangesleept worden. Wat zijn dit? Effectieve redmiddelen of wanhoopsacties van een verdwijnende discipline?

Eenvoud

De durf om voor eenvoud te kiezen is ongetwijfeld een belangrijk deel van de oplossing. Meerdere van de zonet aangereikte artikelen gaan daarover. Een teken is ook dat ons dossier Complexiteit versus eenvoud in organisaties tot de best bezochte dossiers behoort. De opkomst van 'design' zowel in theorie als praktijk, is een ander teken. Geen ingewikkeld gedoe maar meteen ‘bingo!’. Snel de essentie kunnen doorgronden in combinatie met lef zijn de competenties waarom het dan gaat.

Nog steeds worden we verdoofd en misleid door het gemekker over “Het is zo complex.” En: “Het is een gevoelige en ingewikkelde zaak.” En: "Het betreft een buitengewoon taaie kwestie.” Driemaal 'kletskoek'!

Tragisch is te zien hoe ook directeuren, toezichthouders en consultants zich van deze kletskoek bedienen!

‘Taai’ is het onvermogen, de onverschilligheid en de verwarring van gevestigde posities. Nieuwe mensen aan het roer en betere besturing zijn nodig. Dat gebeurt te weinig zolang de Raden van Toezicht en Commissarissen in dezelfde vijver van ‘bekenden’ blijven vissen.

Ik zie deze uitkomsten als een signaal om ook in 2019 veel te publiceren over mensen en organisaties die het wél lukt om vernieuwing te realiseren. Ik denk hierbij aan publicaties over nieuw organiseren, over platform organisaties, over start-ups en over netwerkorganisaties. Ik denk ook aan de talloze aanpassingen van onze kennisbank-pagina’s over sneller en trefzekerder verandering te realiseren.

Het bemoedigende van 'beter managen en organiseren' is dat, ondanks stagnatie en verloedering, er altijd frisse geesten met oplossingen naar voren komen en de organisatie van de toekomst al zichtbaar wordt. Organisaties gekenmerkt door de paradox van én meer sturing én meer zelforganisatie. Organisaties als netwerken vervlochten met netwerken van leveranciers en afnemers.

Volgende week de populairste columns en de meest bezochte kennisbank-pagina's.

Willem Mastenbroek, hoofdredacteur ManagementSite.

Lenette Schuijt
Ha Willem, mooi overzicht weer! Al word je natuurlijk niet vrolijk van je conclusies. Misschien zijn we aan het eind gekomen van decennialang denken over verandering vanuit het (illusoire) besef dat organisaties maakbaar zijn, de vormen zoals een pottenbakker de klei een vorm geeft. Hoog tijd voor een geheel nieuw paradigma. Niet alleen 'nieuw organiseren' maar ook 'nieuw veranderen' en 'anders veranderen' (en misschien moet dat hele woord wel overboord). Vooruit naar vroeger: laten we het hebben over organisatieontwikeling! Met de nadruk op ' hoe ontwikkelen organisaties zich' in plaats van ' hoe ontwikkelen wij organisaties?'

Meer over Management modellen