Professioneel omgaan met intieme relaties op de werkvloer

Cases · Columns

Verontrustend zijn niet de intieme verlangens van twee hoofdofficieren van justitie, maar de krachteloze inspanningen van hun collega’s om tegenspraak te leveren.

In zijn editie van 15 mei jl. onthulde NRC een vermeend schokkend gebeuren >>>

‘In de top van het Openbaar Ministerie zijn de onderlinge verhoudingen ernstig verstoord geraakt als gevolg van een intieme relatie tussen twee hoofdofficieren van justitie, die jarenlang verzwegen zou zijn.' De betrokkenen, Marianne Bloos en Marc van Nimwegen, zeggen desgevraagd zich 'bewust te zijn van de verantwoordelijkheden om onderscheid te maken tussen onze partnerrelatie en de werkrelatie. Daar gaan we professioneel mee om'.

Controle Overnemen

In zijn column in het NRC van zaterdag 26 mei besmeurt Youp van ’t Hek het OM en de ‘hitsige ...

Jos Lohmann
Lid sinds 2019
Wat een vreemd eenzijdig gericht artikel: verliefdheid is toch echt iets anders dan wellustig sexueel gedrag. Dat laatste ( waar het artikel uitsluitend over rept) heeft een kortstondig bestaan; in ieder geval geen jaren. Dus het lijkt mij niet aannemelijk dat dit hier aan de orde is. Verliefde mensen zijn meestal blijmoedig en tolerant in hun omgang met anderen..
Aart G. Broek
Auteur
@ J. Lohmann / dank voor een verrassende respons; blijkbaar schiet ik mijn doel (voor jou) voorbij, want de column gaat toch echt niet over de aard van de verhouding tussen M. & M. Of daar nu sprake is van puberale verliefdheid met vlindertjes in de buik of opmerkelijke wellust is van geen enkel belang – Managementsite is geen roddelblad of -website. Het gegeven ligt er dat wanneer er sprake is van een verhouding zoals tussen M. & M., met een zekere mate van intimiteit, dit kenbaar gemaakt had moeten worden. Had gemoeten, niet gebeurd, maar het zal overwegend wel bekend zijn geweest. Ook dat doet voor mijn betoog eigenlijk niet ter zake, want behalve vlindertjes of zinnelijkheid van welke intensiteit dan ook, spelen er voortdurend ‘verstorende’ emoties tussen mensen – overal, altijd. Waarom zou je je in het bijzonder druk maken over deze specifieke intimiteit, terwijl angst, afgunst, schaamte, schuld, bewondering en wat al niet meer aan (sociale) emoties wel zo ingrijpend kunnen uitpakken, zo niet veel meer (ongunstige) uitwerking hebben op besluitvorming. Helaas wordt de aandacht - in de casus M. & M. - wel gericht op de verhouding en op het wel/niet kenbaar maken ervan, terwijl – hier gaat het mij om – wat daadwerkelijk zeer problematisch is, is dat in de top van het OM niemand de baas tegenspraak durft te leveren. Dát is wat aandacht behoeft.
Giel Braun
Lid sinds 2019
Kenmerkend weer dat verliefdheid en seks een probleem zouden zijn, terwijl er over andere(vaak negatieve) emoties nooit echt wat over gezegd word. Het is de nieuwe preutsheid, de afgeplakte tepels! En waar men met goede onderbouwde argumenten ons van positieve menselijke kant zouden moeten distanciëren omdat de SUN of soortgelijks anders ïets" zou kunnen zeggen.

Meer over Seks en werk