Onderhandelen bij bezuinigingen

Columns

In veel gemeenten zijn de college-onderhandelingen in volle gang. De gemeenten komen flink geld tekort. Er zal dus fors gesneden moeten worden in de begroting. Dat doet pijn, maar wie het goed aanpakt komt er straks sterker uit.Het Gemeentefonds, tal van andere inkomstenbronnen (zoals WMO, bijstand) en eigen inkomsten (o.a. grondexploitatie) krimpen structureel met zo’n 20% in de komende collegeperiode.

Acht aanbevelingen voor de onderhandelaars.

Van praktische tips tot en met een duurzame heroverweging.

1. Echt alles op een rijtje
Zorg om te beginnen dat je alle cijfers op een rijtje hebt. Weet hoeveel je moet bezuinigen, waar je het geld kunt vinden, en welke kosten meer of minder beïnvloedbaar zijn. Er worden nog al eens zaken over het hoofd gezien. Veel gemeenten beheersen bijvoorbeeld...

Ben Verleg
En punt 9: bepaal wat de kern is, richt je daar op en voorkom dat die aangetast wordt in het ombuigingsgeweld.

Meer over Overheid