Onderhandelen met een lastige achterban

Cover stories · Boeken

Soms lijkt niet jouw onderhandelpartner de lastigste horde om te nemen maar zijn achterban. Hoe ga hiermee om? Heeft hij echt geen ruimte van zijn achterban of is het bluf en slechts een onderhandeltactiek om jou onder druk te zetten.

  • ‘Sorry, mijn achterban geeft me geen ruimte, ik kan je helaas niet tegemoetkomen.’
  • ‘Het spijt me, maar mijn baas keurt het compromis toch af.’
  • ‘Ik heb het voorgesteld, maar men is niet bereid tot een concessie op dit onderdeel.’
  • ‘Dat blijft een harde eis, daar kan ik niets aan veranderen.’

Met dergelijke opmerkingen geven je gesprekspartners aan dat ze geen ruimte van hun achterban krijgen om je tegemoet te komen. Oftewel: je moet aan hun eisen voldoen. De achterban wordt hier als wapen ingezet om je tot inschikkelijkheid te dwingen. Hoe kun je je hiertegen...

Meer over Onderhandelen