FTE reductie met de kaasschaaf? Of zijn er betere alternatieven?

Het succes van de kaasschaaf

Herkent u de situatie waarbij uw organisatie op kosten moet besparen? Vaak wordt daarvoor de kaasschaaf methode gebruikt: alle afdelingen moeten een percentage van hun budget inleveren. Zo realiseert de organisatie haar besparing en de pijn daarvan is eerlijk verdeeld.

Bedrijven weten vaak succesvol met behulp van de kaasschaaf methode een personeelsreductie te realiseren. Dat maakt de kaasschaaf ook zo populair bij bestuurders. In het afgelopen jaar kwam ik ook de nadelen van deze methode tegen. Die nadelen blijken minder bekend evenals alternatieve benaderingen die net zo succesvol zijn en niet de nadelen van de kaasschaaf met zich meedragen. Deze slagkracht schetst beperkingen en de mogelijkheden.

De schaduwkant van de kaasschaaf

Een bekende IT dienstverle...

Hans Doorenspleet
Lid sinds 2020
Bottomline is het eenvoudig zo dat de kaasschaaf favoriet is bij het management omdat het zo weinig eisen aan het management stelt. Ze zeggen wel eens een goede manager is lui. Dus als je als manager lui bent, ben je vast wel goed, redeneert men dan (je weet wel: een koe is een beest met 4 poten, maar een beest met 4 poten is nog geen koe).
Bezuinigen betekent verschrikkelijk goed nadenken over je ondernemingsdoelen, je plaats in de markt, je sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen. Creativiteit komt vervolgens aan de orde om vervolgens de beste oplossing voor jouw onderneming in die specifieke omstandigheden te kiezen. Gemakzuchtig voor kaaschaaf, outsourcing, besparing op indirecte kosten e.d. kiezen is veel te eenvoudig!
Koos, je zet een helder verhaal neer dat inderdaad nog verder uitgebreid zou kunnen worden. Dat is op zich niet nodig, anders dan om mensen te helpen op ideeën te komen. 

Meer over Probleemoplossing en besluitvorming