Gemeenten in zwaar weer door stagneren bouw.

Columns

Voor ten minste een op de tien gemeenten dreigt een regelrecht financieel debacle als gevolg van de stagnerende (woning)bouw. Gemeenten worden geconfronteerd met minder opbrengsten uit het grondbedrijf, minder rendement op investeringen, renteverliezen op aangekochte grond en een sterke waardedaling van gemeentelijk vastgoed, waarvan de exploitatie bovendien soms nauwelijks kostendekkend is.
Als gevolg van de financiële en economische crisis stagneert de woningbouw en vertragen (wo-ning)bouwprojecten. Dat geldt voor een belangrijk deel ook voor de bedrijventerreinen en de kantorenmarkt.

Spaanse toestanden
In sommige regio’s is de situatie nog nijpender omdat gemeenten minder hard groeien dan waar men in de prognoses van uit is gegaan en men dus met veel te grote voorraden (onverkoopbare) g...


Meer over Financieel management