Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Als integriteitscoordinator en dus verantwoordelijke functionaris voor het integriteitsbeleid waardeer ik deze bijdrage zeer. Het onderstreept het belang van een stimuleringsstrategie i.p.v. een juridische nalevingsstrategie.
Veel meer inspanningen op dit gebied zijn n.l. nodig, zoals ook gebleken is bij de kamerbehandeling op 13 februari j.l.

In het artikel van Peter Nientied wordt ervan uitgegaan dat een compliance benadering voor een overheidsinstelling de oplossing is om het integer handelen van individuen te bevorderen. De vraag is echter, en dit blijft in het artikel onderbelicht, of je met regels en wetgeving niet juist niet integer handelen uitlokt. Immers mensen zijn zeer geneigd naar de letter van de wet te handelen en niet naar de bedoeling (chateau migraine wordt verdeeld maar de betere wijn wordt thuis afgeleverd). Daarnaast kun je eenvoudig weg niet elke mogelijk voorkomende situatie vangen in wet en regelgeving. Ook de morele verantwoordelijkheid van individuen wordt weggenomen doordat individuen zich achter de wet en regelgeving kunnen verschuilen en omdat een ander gaat beoordelen of je wel integer hebt gehandeld (bijv. de compliance officer). Paine geeft een oplossing voor dit probleem door gebruik te maken van de integrity-benadering. Hierbij geeft zij aan dat er door de organisatie een kader moet worden gegeven waarbinnen de individuen moeten handelen. Op deze manier kunnen de individuen hun morele verantwoordelijkheid niet ontlopen en kun je de betreffende individuen hierop aanspreken.

Het is altijd belangrijk duidelijk te blijven.
Het is een keuze die men maakt voor het leven.
Als men water bij de wijn mengt, zal men het zelf eenmaal moeten drinken.
Vriendelijke groet.
MEOD Nederland

Het ontslag voor corrupte ambtenaren en overheids wetsovertreders is een langzaam pad in nederland.
Klokkenluiders worden aan hun eigen touw opgehangen.
Een te grote tollerantie inzake het bovenstaande, legt ons allen het touw om de nek
http://www.meod.org

Toon alle 4 reacties
x
x