Bouwfraude? Gelegenheid maakt de dief!

Inleiding

Een schok ging er deze week door politiek en belastingbetalend Nederland, nadat het programma Zembla het nieuws bracht omtrent de vermeende corruptie binnen aannemersland. Het feit dat de stuurlui bij de VARA bewust kozen om dit onderwerp niet bij het programma NOVA te presenteren is geen toeval; de besproken schaduwboekhoudingen zijn allang geen novum meer, maar er wordt eindelijk weer eens aandacht besteedt aan een fenomeen dat in een oligopolische markt heel normaal is, maar vaak alleen de aandacht krijgt als we onze zuiderburen weer eens van corruptie kunnen betichten. Dat het echter tot zulke bedragen lijkt te zijn ...

E.H. de Groot
Uw artikel levert een aardige bijdrage over de vooralsnog vermeende bouwfraude. Weinig bouwers zijn bekend met deze site. Ik stel voor dit artikel ook te plaatsen op een site die wel door de bouwwereld gelezen wordt. U kunt dit artikel zenden naar een Bouwportaal op internet: http://www.bouwonline.nl/
onder "ingezonden", "Uw persbericht inzenden" (rechts op de pagina iets naar beneden scrollen).

m.v.r.g.

Erik de Groot
Frans Serré
Kwaliteitsverlies op het vlak van kennis en kunde bij de specialisten die betrokken zijn bij aanbestedingen verklaart inderdaad een heleboel, maar zeker niet alles.
De maatschappelijke devaluatie van het begrip integriteit baart minstens zoveel zorg.
M. van Groeningen
Dit artikel verschafte me een goed overzicht en een beter inzicht in de onderliggende krachtenvelden.
ernst molier
geachte heer Goossens,
uw betoog is helemaal gericht op het teruglopen van de kwaliteit en de kennis aan de kant van de aanbesteders. Mij wordt echter uit uw artikel niet duidelijk waarin zich dat nu uit (m.u.v. de gebrekkige calculaties) en zeker niet hoe welke gelegenheid dit nu precies schept voor ongewenst gedrag van inschrijvende aannemers (m.u.v. de inkoopfunctionaris P natuurlijk).
ik ben erg benieuwd naar uw ervaringen op dit punt.

Ernst Molier (organisatieadviseur en voorheen bouwprojectmanager)
Allert Goossens
Beste heer Molier,

Dank voor uw reactie. U hebt volkomen gelijk als u stelt dat het artikel een remedie ontbeert tegen de creatieve geesten in de bouwwereld. Er zijn een aantal zaken als oorzaak voor aan te wijzen:
- Het artikel is bedoeld als een prikkelend opiniestuk, geen afdoende oorzaak-gevolg analyse
- M@n@gement biedt een beperkte ruimte voor een betoog

U merkt voorts op dat uit het artikel niet blijkt waarin zich de tanende kwaliteit van de Overheid nu uit. Welnu, de grootschalige bouwfraude en anderzijds slechte projectuitvoering van overheid aanbestede projecten lijkt me meer dan afdoende als omschrijving "waar dat zich in uit". Kort gezegd: De overheid ontbeert kwantiteit en kwaliteit, grosso modo, in haar specialisten corps om als grootste aanbesteder van Nederland de projecten en aanbestedingen verantwoord (naar volk en belastingbetaler) te verrichten. Indien u net als ik veel ervaring in de bouwwereld heeft, dan kunt u dit alleen maar beamen, lijkt me!

Maar laat ik tenslotte opmerken dat mijn artikel slechts een deel van het verhaal is rond de bouwfraude, maar dat de bouwfraude wel weer een zoveelste indicator is (na Enschede, Volendam) dat de overheid als bestuurder en coordinator schromelijk tekort schiet. De bouwfraude an sich is wellicht een treurig feit, maar in het licht van kartels als gezondheidszorg, farmaceutische industrie, nutssector en overheid zelf, geen uitzondering noch novum.

Met vriendelijke groet,
A.S. de Zeeuw
Ik ben het met dit artikel helemaal eens. Al jaren is duideljk wat er gaande is maar door gebrek aan kennis onderneetm niemand iets. Bescherming eigen positie?

Meer over Het spel om poen en prestige