Naar een verbindende overheidsrol

Cover stories

Over zeven jaar is het 2030! Een jaartal waarin we met elkaar een flink aantal ambities gerealiseerd moeten hebben. Laten we eens kijken naar ons huidige regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Wat die gemeenschappelijke opgave dan eigenlijk is.

Ik tel er al snel een stuk of tien:1) tegengaan van klimaatverandering, 2) aanpak van de stikstofcrisis, 3) bouwen van nieuwe betaalbare woningen, 4) verbeteringen in de gezondheidszorg, 5) forse investeringen in onze veiligheid en het tegengaan van ondermijning, 6) vergroten van de kansengelijkheid en het tegengaan van discriminatie, 7) verbeteren van de bestaanszekerheid via het aanpakken van onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt en het tegengaan van armoede en schulden, 8) gericht verlagen van belastinge...

Meer over Overheid