Meesterschap van de programmaleider

Columns

In deze Volatility-Uncentainty-Complexity-Ambiquity tijd – als ‘VUCA’ inmiddels een bekender begrip – is het een illusie om te vooronderstellen dat onze bestaande veilige structuren voldoende soelaas bieden. Daarvoor is het allemaal té complex, té onzeker geworden en gaan veranderingen gewoon té snel. Wat voor sommige zaken (denk aan: innovaties) schreeuwt om andere wijzen van organiseren: flexibeler, korter op de bal, in wisselende samenstellingen en sneller geoperationaliseerd. Met minder verzuchting en gedoe. Logisch dus dat het vak ‘programmamanagement’ de laatste jaren zo in de lift zit: van start-up naar scale-up.

Boekenkasten vol over instrumentaria

Over de ins en outs van het programmamanagementvak (lees: qua methoden en technieken) is inmiddels het nodige geschreven en ook gesprok...

Meer over Samenwerking tussen organisaties