Naar een duurzame zorg

Columns

De zorg wordt onbetaalbaar. Deze kreet teistert de zorg al meer dan 50 jaar. Reeds in de jaren 60 vonden intensieve discussies plaats over de kosten. Uiteindelijk, in begin jaren 70, nam de toenmalige staatssecretaris Hendriks een ingrijpend besluit tot een systeem wijziging. Budgettering in de zorg was een feit. In de decennia daarna volgden nog vele systeem- en stelselwijzigingen zoals: afschaffing budgettering, invoering marktwerking, invoering basisverzekering, opheffing wet bejaardenoorden, huishoudelijke verzorging uit de awbz, invoering wmo, scheiden wonen en zorg, etc.. Dit alles om de betaalbaarheid van de zorg te borgen. Vanuit Den Haag werd het zorgsysteem bestuurd, waarbij macro-economische kostenoverwegingen domineerden. Zorg werd economisch beleid.

Nu, anno 2012, moeten we co...

Henk Leenders
Beste Leo,

Goed verhaal. Ik heb er wel een enkele vraag en over.

De vraag betreft je opmerking dat uitgaven voor recreatie en ontspanning niet gelimiteerd worden maar uitgaven voor zorg zorg wel. Uitgaven voor recreatie en ontspanning betreffen private uitgaven, tenzij je publieke voorzieningen ten behoeve van recreatie en ontspanning bedoeld. Ik neem aan van niet. Betekent dit dat je vindt dat uitgaven van zorg meer een private aangelegenheid zou moeten worden. Bijvoorbeeld door mensen aan te zetten tot zorgsparen en/of het besteden van de overwaarde op een huis aan zorg? Voorstellen die de laatste weken worden gelanceerd door bijvoorbeeld economen?

Mijn opmerking betreft de titel van je column (Naar een duurzame zorg) en de inhoud. Je adresseert het probleem maar noemt geen oplossingen. Dus de titel dekt de lading niet. Ik ben benieuwd naar je oplossingen. Wat vind je bijvoorbeeld van de oplossing die besloten ligt aan het "opheffen" van de instituten en het organiseren van zorg dichtbij mensen? In mijn perceptie zijn extramuraliseren van ZZP 1-3, scheiden van wonen en zorg en transitie van begeleiding van AWBZ naar WMO op elkaar aansluitende maatregelen die en kosten besparen en kwaliteit verhogen. Mits het verstandig wordt ingevoerd. In mijn waarneming is de druk die de politiek zet op dit soort maatregelen bevorderlijk voor de creativiteit van zorgbestuurders. Onder druk kan er best veel. Vandaar dat het jammer is dat de transitie van de begeleiding, op zich een goede maatregel, controversieel is verklaard.

De centrale vraag is hoe we zorg dichtbij mensen houden en antwoorden geven op essentiële levensvragen. Het is mijn stellige overtuiging dat mensen als jij en ik, allebei dichtbij de dagelijkse praktijk, moeten anticiperen omdat zorg te belangrijk is om het aan politici alleen over te laten.

Hartelijke groet, henk
Anton Metske
Beste Leo,
Ik kan het op onderdelen wel met je eens zijn, maar ik mis node de oplossingsrichting van geduide problemen. Ik ben wel benieuwd hoe jij de toekomst voor de AWBZ ziet, omdat hierdoor misschien ook meer duidelijk wordt welke positie je inneeemt.

Vriendelijke groet,
Anton Metske

Meer over Duurzaam ondernemen