Weg met de bureaucratie in de wijkzorg (deel 3)

Cover stories · Cases · Interviews

Sensire is in 2009 gestart met een organisatievernieuwing naar zelfstandige teams. Begonnen als pilot is het concept anno 2012 volledig geïntegreerd in de wijkzorg. Van managementsturing van bovenaf is de organisatie ingericht vanuit inhoudelijke sturing van onderaf. Zeventig managers zijn vervangen door extra wijkverpleegkundigen en teamcoaches. Honderddertig teams van maximaal vijftien professionals bedienen inmiddels de 10 gemeenten in de Achterhoek van wijkzorg. Deze wijkteams maken afspraken met hun manager wijkzorg over de te behalen resultaten. De klantlijn wijkzorg wordt aangestuurd door slechts een drietal  managers. In  deel 1 en deel 2 van het eerdere interview met Maarten van Rixtel is het concept van Sensire nader uitgewerkt. Om te vernemen  of de bureaucratie in de zorg is te...

Een zeer boeiend verhaal. Het concept van zelfstandige of zelfsturende teams wint steeds meer aan populariteit, vooral in de zorgsector, met Jos Blok als 'frontman' met Buurtzorg Nederland. Ondertussen groeit het aantal voorbeelden om de organisatiepiramide te kantelen en het werk zo te organiseren dat professionals 'masters of their own destiny' worden. En dit interview is een waardevolle aanvulling op de inzichten.

Juist ook door de 'werkvloer' en hoe het proces daar is georganiseerd als vertrekpunten te gebruiken. Wat mij opvalt is dat het management niet wordt 'afgeschreven' (wat tegenwoordig een trend lijkt te zijn om management als de 'zwarte pieten' af te schilderen), maar een andere rol krijgt, alhoewel ze ook sterk in aantal afnemen wat lijkt te passen als teams zelf meer managementtaken oppakken. Kortom, een mooie evenwichtige reflectie met de succeservaringen en tegelijkertijd ook de uitdagingen.
Corry Hoogendoorn
Wat juich ik deze ontwikkelingen als oud wijkverpleegkundige en docent verbonden aan de HBOV van harte toe. Er moest wel een keerpunt komen!
Succes en ik blijf graag op de hoogte!
Marijke Zomerdijk
De manier waarop hier over het onderdeel vernieuwen gesproken wordt spreekt aan
en kan in meerdere organisaties toegepast worden.
lars ratering
Het is bijzonder om te lezen dat een concept dat in de jaren 80 en 90 in het bedrijfsleven werd uitgerold nu pas echt zijn beslag ljkt te krijgen in de gezondheidszorg. Hoewel professionals, toch bleef (en blijft in veel gevallen) de gezondheidszorg gestoeld op oude hierarchische principes. De cirkel van meer bureaucratie (en navenant het aantal managers en ondersteuners) ingegeven door onvoldoende zichtbaarheid van het resultaat van de zorgverlening is naar mijn idee een cirkel die op breken staat. Vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en pro-actief gedrag van hen die de zorg uitvoeren is naar mijn idee de sleutel tot betaalbare, kwalitatief hoogstaande zorg.
Ronald van Domburg
boeiend voorbeeld hoe binnen de bestaande regelgeving toch vernieuwing en verbetering van de zorg mogelijk is. Ik word altijd heel blij als ik dit soort praktijkverhalen lees en koester de voorbeelden ook. In mijn werk als hogeschooldocent aan de HU, opleiding Management in de Zorg, zoek ik voortdurend naar inspirerende voorbeelden die ik onze studenten mee kan geven.
Het blijft inderdaad gek dat in een sector, waar zo veel professionals werkzaam zijn, veel structuren nog zeer hierarchisch zijn opgebouwd en de control-zucht zo groot is.
Hoe eerder we dit kunnen afbreken, hoe beter!

Ronald van Domburg
Play to Change

Meer over Sturen op verantwoordelijkheid