De adoptie van zelforganiserende zorgteams in de thuiszorg

Cover stories

De belangstelling groeit voor managementmodellen die de zorgprofessionals meer zelfregelend vermogen bieden om hun werk effectief en goed te doen. De overheid wil de thuiszorg in de wijk primair als een zichtbare eerstelijns welzijnsvoorziening positioneren. Daarbij pakken zelfstandig werkende zorgprofessionals in de omgeving van de klant de gezondheidsproblemen aan. Dit vraagt van de betrokken organisaties een aanpassing van de traditionele op hiërarchie en bureaucratie gebaseerde werkwijze.

De inzet van kleinschalige en zelfsturende zorgteams is een succesvol model gebleken om de wijkgerichte en kwalitatief hoogstaande thuiszorg te kunnen leveren. Een bekend landelijk voorbeeld hiervan is Buurtzorg, die met een managementmodel van kleine zelforganiserende wijkteams in korte tijd een aan...

Luc De Vreese
Lid sinds 2019
Beste Peter,
Een verstandig mens gaat op een andere tak zitten wanneer blijkt dat de tak waarop hij nu zit afgezaagd moet worden.
Hans Bax
Beste Kees
Het verhaal is mij uit het hart gegrepen. Reeds in 2006 heb ik - in mijn toenmalige rol als bestuurder van een zorginstelling - samen met een tweetal (externe) collega's - het boek "Een kwestie van verantwoordelijkheid" geschreven.
Het boek is niet meer, maar ook niet minder, de beschrijving van het proces dat mijn organisatie heeft doorgemaakt om tot - volledige - zelfsturing van de organisatie te komen.
Het boek geeft verder aan dat dit het proces is geweest tot invulling, maar, en vooral ook, hoe wij menen dat dit onderhouden moet worden.
Je raadt het al, dat was de basis voor een tweede boek dat in 2010 verscheen. Hiervan was de titel "Wat je wordt, bepaal je zelf". In dit boek wordt met name gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker. Hij/zij is in hoge mate zelf verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de functie goed te kunnen - blijven - vervullen.
Als het proces door de top van de organisatie (uit-)gedragen wordt, gaat het functioneren. Op tal van terreinen gaat de organisatie - ook financieel - beter presteren.
Hans Bax
Kees Nouws
Beste Hans,

Bedankt voor je reactie en het attenderen op de publicaties. Deze heb ik inmiddels aan mijn verzameling cases over managementinnovaties in de gezondheidszorg toegevoegd.

Jouw opmerking over prestatieverbetering houdt naar mijn mening ook een valkuil in voor organisaties die een bewezen model willen adopteren. Soms voeren organisaties vernieuwingen als werken met kleinschalige teams door met het uitsluitende doel om de financiële prestaties te verbeteren. Dan is het risico groot dat de vernieuwing als een bezuiniging wordt gezien en mogelijkheden op echt duurzaam verbeteren van de dienstverlening niet worden benut.

Management vernieuwingen dienen derhalve voort te komen uit de visie op zorg en dienstverlening en de verbetering van de door jou genoemde prestaties zijn dan het, uiteraard gewenste, resultaat.

Kees Nouws

Meer over Zorg