Weg met de bureaucratie in de thuiszorg (deel 2)

Cover stories · Interviews

Dit is het tweede deel van het interviewartikel met Maarten van Rixtel, bestuurder van Sensire. Sensire levert een breed pakket van diensten op het gebied van zorg, wonen en welzijn in een groot deel van Gelderland. Binnen Sensire is men in februari 2009 gestart met een ingrijpende pilot gericht op één doel: de klant moest weer centraal komen te staan. In deel 1 is ingezoomd op de belangrijkste veranderingen en de impact hiervan op de organisatie, medewerkers en klanten (voor deel 1 klik hier). In dit gedeelte borduren we hier op voort. We staan stil bij de (in eerste instantie niet toegejuichte…) veranderingen bij de ondersteunende diensten. Ook wordt de rol van Maarten van Rixtel bij deze veranderingen verkend en zoomen we in op de vervolgstappen die ondernomen zullen worden. Het artikel...

Odile van Minnen
Goed hoor deze omwenteling! Ik kan er over meepraten want ik werk voor de organisatie Buurtzorg Nederland. Buurtzorg heeft deze manier van werken in de thuiszorg geintroduceerd en niet zonder succes!! In ons team zeggen we vaak tegen elkaar dat het toch mooi zou zijn als alle hulpbehoevende mensen op deze manier geholpen zouden worden.... We wensen jullie organisatie veel succes en vooral kwaliteit voor de clienten en werkplezier voor allen!!!
Vriendelijke groeten, Odile van Minnen, Wijkverpleegkundige Buurtzorg Duiven

Meer over Sturen op verantwoordelijkheid