Cooperatie ideale vorm voor bestuur zorg

Actueel

De coöperatie kan het alternatief worden voor stichtingen als eigenaar van zorginstellingen. Volgens ouders van kinderen met een verstandelijke handicap en de Rabobank is de coöperatie voor de gehandicaptenzorg de ideale bestuursvorm. Doordat ouders en cliënten meer zeggenschap krijgen, kunnen bijna-faillissementen zoals van gehandicapteninstelling Philadelphia, worden voorkomen.

Dit propageren ouders van kinderen met een verstandelijke handicap en de Rabobank. De Rabo is een coöperatie zonder winstdoelstelling. Alle instellingen in de zorg zijn nu stichtingen, omdat zij geen winst mogen maken. De coöperatie is een goed alternatief voor de zorgstichting, vinden Rabo en KansPlus, het belangennetwerk verstandelijk gehandicapten.

Bij een coöperatie hebben de leden de zeggenschap. Aan de leden...

Frans van der Reep
Lid sinds 2019
ik denk zelfs dat het de moeite waard is om, op zijn minst als denkoefening, er eens over na te denken om de rechtspersoon af te schaffen (nv, bv). De rechtspersoon is vooral een schaamlap om geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen en dragen voor de eigen besluiten en staat daarmee aan de wieg van veel gedrag waarvan we weten dat het eigenlijk niet deugt.
.
ieder systeem waar beslissen, betalen en genieten niet in een hand ligt is minder efficient dan een systeem waar die drie wel in een hand ligt. Als voorbeeld: denk aan uw lease auto vs eigen auto.
.
Als we georganiseerd waren als de Lloyds of London, waar de 'names' persoonlijk verantwoordelijk zijn, dan hadden we nu vermoedelijk geen euro crisis gehad.
Zie ook verder mijn bijdrage over "back to the middle ages"op deze site en

http://managementsite.com/509/Financial-Management-Finance-2-Crisis.aspx

Meer over Zorg