Channels

De coöperatie kan het alternatief worden voor stichtingen als eigenaar van zorginstellingen. Volgens ouders van kinderen met een verstandelijke handicap en de Rabobank is de coöperatie voor de gehandicaptenzorg de ideale bestuursvorm. Doordat ouders en cliënten meer zeggenschap krijgen, kunnen bijna-faillissementen zoals van gehandicapteninstelling Philadelphia, worden voorkomen.

Dit propageren ouders van kinderen met een verstandelijke handicap en de Rabobank. De Rabo is een coöperatie zonder winstdoelstelling. Alle instellingen in de zorg zijn nu stichtingen, omdat zij geen winst mogen maken. De coöperatie is een goed alternatief voor de zorgstichting, vinden Rabo en KansPlus, het belangennetwerk verstandelijk gehandicapten.

Bij een coöperatie hebben de leden de zeggenschap. Aan de ledenraad zijn de raad van toezicht en raad van bestuur verantwoording schuldig. ‘Dat heeft een disciplinerende invloed’, zegt een Rabo-bestuurder.

Lees ook:

Coöperatief pionier in crisistijd

De bijna-faillissementen van het IJsselmeerziekenhuis in Lelystad en van de landelijk werkende gehandicapteninstelling Philadelphia illustreren dat de stichting niet de ideale bestuursvorm is. ‘De stichting is de meest gesloten bestuursvorm denkbaar’, vindt een directeur van een gehandicapteninstelling. De directie legt verantwoording af aan de raad van toezicht, klanten hebben geen zeggenschap. ‘Natuurlijk zijn er cliëntenraden. Maar je hebt pas echt een probleem als het wrikt met de raad van toezicht’, zegt de bestuurder. Bij Philadelphia kozen de bestuurders een koers die desastreus uitpakte, terwijl de cliënten en hun ouders het nakijken hadden.

Bestuurders van instellingen en ouders hebben moeite met de groeiende kaste van toezichthouders. Die hebben van toezichthouden hun beroep gemaakt, maar hebben geen band met de instelling. Een toezichthouder kan jaarlijks tot tienduizend euro verdienen voor, als het rustig blijft, zo’n zes vergaderingen. Dat wrikt ook omdat zorginstellingen ooit zijn opgericht door betrokken burgers. Philadelphia ontstond in de jaren vijftig als initiatief van protestantse ouders die hun kinderen op eigentijdse wijze wilden onderbrengen. Maar door generatiewisselingen, de toenemende professionalisering en overheidsfinanciering werd de instelling een zelfsturend organisme in handen van bestuurders.

Ouders willen ook meer zeggenschap over de zorg voor hun verstandelijk gehandicapte kind. KansPlus wijst erop dat er al 175 ‘ouderinitiatieven’ zijn. Dat zijn kleinschalige projecten waar ouders huisvesting en zorg voor hun kinderen regelen met persoonsgebonden budgetten uit de zorgwet AWBZ.

Coöperaties zijn in veel varianten denkbaar. Zo kunnen leden grote financiële belangen hebben bij de coöperatie of juist niet. Onderzoeker Theo Schraven vindt dat het financiële belang van ouders bij een zorginstelling niet groot hoeft te zijn. Hij noemt het voorbeeld van een school die een aula ging bouwen. De school wilde extra budget, boven het bedrag dat de overheid verschafte. De ouders is toen gevraagd borg te staan voor een bedrag, van 50 tot 2500 euro. ‘Op basis van die borg heeft de bank het geld geleend. Dat heeft de school binnen een paar jaar terugbetaald. Het heeft de ouders niets gekost. Zo kan dat ook in de zorg’, zegt Schraven.

KansPlus gaat, met steun van het ministerie van Volksgezondheid en de Rabo, plannen voor de coöperatie verder uitwerken.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen berichten in andere media.
Bron: Volkskrant 4 mei 2010 door: Gijs Herderscheê

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

ik denk zelfs dat het de moeite waard is om, op zijn minst als denkoefening, er eens over na te denken om de rechtspersoon af te schaffen (nv, bv). De rechtspersoon is vooral een schaamlap om geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen en dragen voor de eigen besluiten en staat daarmee aan de wieg van veel gedrag waarvan we weten dat het eigenlijk niet deugt.
.
ieder systeem waar beslissen, betalen en genieten niet in een hand ligt is minder efficient dan een systeem waar die drie wel in een hand ligt. Als voorbeeld: denk aan uw lease auto vs eigen auto.
.
Als we georganiseerd waren als de Lloyds of London, waar de ‘names’ persoonlijk verantwoordelijk zijn, dan hadden we nu vermoedelijk geen euro crisis gehad.
Zie ook verder mijn bijdrage over “back to the middle ages”op deze site en

http://managementsite.com/509/Financial-Management-Finance-2-Crisis.aspx

x
x