Bezin in de zorg!

Columns

In Nederland zijn we gewend om budget vrij te maken voor opleidingen en cursussen om mensen te bekwamen in hun vak. Maar een budget met de insteek ‘bezinning’ is minder voorkomend. En bezinning op de eigen rol en het eigen handelen, maar ook op de samenwerking met collega’s en je eigen ‘toegevoegde waarde’ in het huidige werk. Geen budget voor bezinning is een gemiste kans. Zeker wanneer je de mens als basis van je een onderneming beschouwd. Toch?

Vanuit een passie

Met name in de zorg tref je veel mensen die vanuit een diep gevoelde passie, in hun werk zijn gestapt. Die passie vindt zijn oorsprong in het wezenlijke van de mens. Namelijk in het ‘iets’ willen betekenen voor een ander, gecombineerd met een behoefte om contact te maken met die ander. In de opleiding is veel aandacht voor het a...

Miny Verberne
Hallo Willeke,

Een enthousiast stuk over waar jou passie ligt, dat is duidelijk. Wat me niet helder is: voor wie wil je dat bezinningsbudget inzetten? Voor professionele werkers in het praktische werkveld, of voor managers/directie, of voor allebei? En wat zou je dan doen met dat budget?
Het lijkt mij nu dat je het wilt inzetten voor professionele werkers.

Mijn ervaring is dat zorg/welzijnswerkers wel degelijk helder hebben wat ze graag anders zouden willen doen. Precies datgene wat jij hierboven schrijft: ‘iets’ willen betekenen voor een ander, gecombineerd met een behoefte om contact te maken met die ander. Waar professionele werkers tegen aan lopen is dat ze onvoldoende ruimte en tijd krijgen van managers om dat te realiseren. Frustratie is er, omdat sommige professionele werkers denken geen invloed te kunnen uitoefenen op managers. Dat eigen initiatief/ ideeën tegen hen gebruikt kan worden in functioneringsgesprekken en loopbaanperspectief. Kortom dat hun professionele waarde niet gewaardeerd wordt.
Top down zal er dan toch ook bezinning moeten plaatsvinden. Om ruimte en tijd te creëren om ook kwantitatief te kunnen werken.

Miny Verberne

Meer over Zingeving in werk en organisatie