Anti-agressiebeleid: krachtige impuls voor cultuurverandering

Columns

Van de week was ik op de Inspiratiedag ‘Succesvol tegen Agressie’. Professionals uit 18 verschillende zorg- en jeugdzorginstellingen vertelden hoe zij een impuls geven aan het terugdringen van agressie tegen medewerkers, wat een uniek kijkje in de keuken bij verschillende zorginstellingen opleverde. De dag was onderdeel van de campagne Wees duidelijk over agressie, een bewustwordingscampagne van sociale partners in de zorg en VWS voor zorgverleners die hun anti-agressiebeleid een impuls willen geven. De campagne loopt nog tot eind 2015. Op de website zijn handige hulpmiddelen en campagnematerialen te downloaden en bestellen.

Bewustwording
‘Agressie is niet normaal’ was een van de slogans. Je zou denken: dat spreekt voor zich, maar dus niet. Mensen twijfelen nogal eens of bepaald gedrag nou...

Meer over Werkvloer