Medewerkers met regelruimte: betere zorg voor de cliënt

Cover stories · Cases

In het kader van een training voor leidinggevenden van het Ministerie van VWS onder het motto Loslatend Sturen en Sturend Loslaten, zijn wij onderweg naar een van de locaties van Stichting HilverZorg. HilverZorg is een organisatie in de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg die al enige tijd bezig is met de implementatie van zelforganiserend werken.

Even denken we dat we verkeerd zijn gereden. Middenin een woonwijk verwachten we eigenlijk geen instelling voor ouderenzorg. Die liggen meestal aan de rand van een dorp of stad. Maar het typeert HilverZorg, de organisatie die een trefpunt wil zijn voor ouderen in een vertrouwde omgeving. Ook zet de organisatie de relatie tussen bewoner en medewerker bewust centraal.

In 2009 startte het project “Van Harnas naar Zomerjurk”, in h...

Sjors van Leeuwen
Lid sinds 2019
Bedankt Lenette voor het delen! Een andere praktijkcase wordt beschreven in het boek Het Werkt! over de regelarme zorg bij Philadelphia. Ook een aanrader. Een boekrecensie vind je hier:
http://klantgerichtondernemen.blogspot.nl/2017/02/het-werkt-met-minder-regels-in-de-zorg.html
L.J. Lekkerkerk
Lid sinds 2019
Een mooie case.
Hoe de organisatie precies in elkaar zit kan ik niet helemaal vinden. Als ik het goed begrijp zijn er sinds 2014 24 teams van ongeveer 13 personen, d.w.z. in totaal rond 310. Zijn er dan ook 24 panden met bewoners en kan je die 24/7 zorg bieden met zo weinig mensen?
Hoeveel thuiszorgteams (zelfsturend vanaf 2011) zijn er daarnaast nog bij Hilverzorg en levert ze nog meer zorg? Het gedeelte over staf klinkt naar een grote organisatie die de economies of scale misvatting van centrale staf nog niet los heeft kunnen laten.
Marieke Wilke
Mooi om te lezen dat de medewerkers in de organisatie niet meer terugwillen.
Ingrid Tromp
Beste Hans,

Dank je wel voor je reactie. Als hoofd P&O van HilverZorg wil ik graag je vragen beantwoorden.
HilverZorg heeft 8 intramurale locaties, binnen deze locaties werken verschillende kleinschalige zelforganiserende teams. Inmiddels zijn dat ca. 40 teams.
In totaal werken er bij HilverZorg ongeveer 850 medewerkers. Het overgrote deel daarvan is werkzaam in de directe zorg en dienstverlening aan onze cliënten, inderdaad in een 24/7 setting.
We kennen een deel verzorgingshuiszorg en daarnaast verpleeghuiszorg gericht op met name psychogeriatrie, niet-aangeboren hersenletsel en geronto-psychiatrie.
Naast de zorg in onze intramurale locaties heeft HilverZorg 9 thuiszorg teams gevestigd in de verschillende wijken in Hilversum.
Volgend op de transitie in het primair proces hebben wij de afgelopen twee jaar onze support (overhead) opnieuw ingericht. Onze support bestaat nu uit 45 fte experts van verschillende disciplines (o.a. financiën, inkoop, HR enz.) die ondersteunend zijn aan het primair proces.
Ik hoop je hiermee aan de hand van jouw vragen iets meer inzicht te hebben gegeven in onze organisatie.
Kees van der Pol
Ik vind dat bij deze taakverschuiving ook een geldverschuiving hoort. Denkt niemand daar over na?
Joke van Galen
Dit voorbeeld zou zo goed passen in het programma van het event Zo kan het ook, dat op 7 april wordt georganiseerd in Burgers Zoo Arnhem.
We nodigen mensen uit alle branches uit, dus ook uit de zorg. Het gaat om duurzame, circulaire economie, dus ook over hoe het anders kan en wat we van elkaar kunnen leren/ met elkaar in beweging kunnen brengen.
Lees vooral ook de blogs op de website voor meer inspiratie.
www.eventzokanhetook.nl

Meer over Sturen op verantwoordelijkheid