Zelforganisatie in de zorg. Systemen aanpassen

Columns

De beweging van de zorgteams naar zelforganisatie vormt de kern van de verandering, maar daaromheen gaat ook veel op de schop. Zo ook voor de staf (de ondersteunende afdelingen). Die krijgen het flink voor de kiezen. En daar komt nog iets bij, want al vroeg in het proces klinkt er een roep om de systemen aan te passen. Deze moeten bovenal de teams helpen, niet het management. Krijgt de ondersteuning dat ook nog op haar bord! Maar goed, ze gaan welwillend aan de slag en bezoeken een paar zorgteams met de vraag ‘wat hebben jullie nodig?’ Ze passen het systeem aan en wat blijkt: de teams zijn niet tevreden. ‘Dit helpt ons niet!’

Deze column beschrijft een route met meer kans op succes.

Nieuwe waarden, nieuwe verhoudingen, nieuwe fundamenten

In eerdere columns is al...

Toon Franken
Lid sinds 2020
Mijn ervaring is inderdaad dat het bij zelfsturing gaat om een nieuwe vorm van resultaatgerichtheid. Wat met de huidige mogelijkheden om data inzichtelijk te maken ook steeds makkelijker kan. Om dat mogelijk te maken, is een geheel nieuwe verhouding van stafteams tot de uitvoerende teams nodig. Zoals Jaap terecht aangeeft, meer naar cocreatie ipv 'wij weten het beter voor u'. De slogan is vaak: stafteams in dienst van de uitvoerende teams, maar belangrijker is dat staf en lijn medewerkers elkaars werkelijkheid gaan begrijpen en met elkaar een nieuwe werkelijkheid creëren. Door begrip meer afstemming en daardoor nieuwe processen, die echt helpen.

Meer over Zorg