De crux van zelforganisatie: anders doen én anders denken

Columns

Een decennium gebundelde ervaring met de beweging naar zelforganisatie in de langdurige zorg heeft allerlei wetenswaardige en soms verrassende inzichten opgeleverd. In 12 columns stip ik er steeds één aan. Vandaag: de weg naar zelforganisatie bestaat uit een transitie én een transformatie. Eén van de twee is niet genoeg!

Eigenaarschap herverdelen

Bewegen naar het werken met zelforganiserende zorgteams gaat eigenlijk om iets anders. Het gaat om de stap naar eigenaarschap. Het team ontvangt het eigenaarschap echt. De lijn staat het eigenaarschap echt af. De lijn blijft wel eindverantwoordelijk. (Ja dat kan!) Herverdelen van eigenaarschap is fundamenteel anders dan zaken naar het team delegeren. Bij het oppakken van eigenaarschap ontstaat echte ruimte en het verantwoordelijkheidsgevoel komt v...

Meer over Zelforganisatie en zelfsturende teams