Rijnlands zit onder de huid

Columns

Cultuuromslag

De omslag van een Anglo-Amerikaanse naar een Rijnlandse werkcultuur is nodig om zelforganiserende teams tot een succes te maken (zie de column ‘De crux van zelforganisatie: Anders doen én anders denken’). Maar zo’n cultuuromslag, daar kun je best tegenop zien. Toch is het minder zwaar dan je denkt. Het Rijnlands zit bij velen van ons dicht onder de huid. Wakker kussen is genoeg.

Angelsaksische cultuur

De gangbare hiërarchische werkcultuur komt voort uit de cultuur van de landen waar Engels gesproken wordt, vandaar de naam Anglo-Amerikaans of Angelsaksisch. De plattere Rijnlandse werkcultuur steunt op de cultuur in de Noordwest-Europese landen. Onderzoekers onder aanvoering van de Nederlander Hofstede[1] hebben veel onderzoek gedaan naar verschillen tussen culturen. Bij de Ang...

Meer over Rijnlands Organiseren