Zelforganisatie in de zorg en de rol van de staf-diensten

Cover stories

Terwijl de organisatie op weg is naar het werken met zelforganiserende teams stagneert de beweging bij de ondersteunende diensten. Dat is niet ongebruikelijk en daar zijn allerlei redenen voor. Om het toch goed te laten verlopen is een specifieke veranderkundige aanpak nodig. Dat start met het doorzien van de veranderkundige dynamiek. Dit artikel bespreekt de belangrijkste facetten en sluit af met de conclusie dat voor de beweging van de ondersteunende diensten niet zelforganisatie, maar juist leiderschap cruciaal is.

Stagneren beweging van de stafleden

Zorginstellingen die naar zelforganisatie bewegen hebben vaak grote moeite om de ondersteunende diensten (staf) ‘mee te krijgen’. Dat is gezien vanuit de stafleden logisch. Op het eerste gezicht zijn zij de grote verliezer. Zij staan werk e...

Naud van der Ven
Lid sinds 2019
Mooi geschreven.
Een vraagje over eigenaarschap. Irene Sinteur benadrukt dat eigenaarschap fake blijft zolang medewerkers ook niet materieel en financieel delen in het eigenaarschap. Wat vind jij?
Heleen Kuiper
Pro-lid
Mooi gezegd Jaap! Ik herken helemaal wat je zegt. Ik zou er nog wat aan toe willen voegen.

Eigenlijk worden de stafafdelingen de leveranciers van de zorgteams.
Wat betekent dat voor de staforganisatie? Dat betekent dat je volgend wordt, en niet meer leidend in wat je aanbiedt aan de zorgteams. Net alsof je een externe partij bent. Mijn advies is om je ook zo te gaan gedragen, alsof je een echte klant voor je hebt die bepaalt wat ze wel of niet bij jou afneemt. Geen gedwongen winkelnering dus.

Mijn tips voor de stafafdelingen:
1. Ga op zoek naar wat je klant nodig heeft. Dus ga op zoek naar de pijn, het verlangen. Waar willen ze hulp bij? (Tip: word verliefd op je klant, niet op je product)
2. Je kunt best een aantal standaardproducten ontwerpen. Test die wel in overleg met je gebruiker of ze voldoen aan hun vraag. Zie 1.
3. Zorg dat de kosten van je dienstverlening inzichtelijk zijn en bereken ze door aan de operationele eenheden. Gratis creëert verspilling.
4. Geef de zorgteams de mogelijkheid om iets anders te vragen dan de standaardproducten
5. Verspreid deze unieke producten intern in de organisatie, zodat andere teams of afdelingen of vestigingen weten dat ze hier gebruik van zouden kunnen maken als ze dat willen
6. Te veel verzoeken, te weinig resources? De purpose van je organisatie kan helderheid creëren over aan welk werk prioriteit moet worden gegeven

Meer over Zelforganisatie en zelfsturende teams