Zelforganisatie, teams in het diepe gooien werkt niet

Columns

Een decennium gebundelde ervaring met de beweging naar zelforganisatie in de langdurige zorg heeft allerlei wetenswaardige en soms verrassende inzichten opgeleverd. In 12 columns stip ik er steeds één aan. Vandaag: De voorbereiding van het zorgteam.

Logisch: ‘leren en oefenen’

Ergens op weg naar zelforganisatie staat een team er ineens zelf voor. Het krijgt de sleutel. Eigenaarschap gaat over van de lijn naar het team. Dat vraagt van alles van hen. De teamleden gaan andere werkovertuigingen[1] hanteren, bijvoorbeeld ‘wij willen ervan zijn, want ….’, ‘wij zijn er als team van. Dat is beter voor onze cliënten, want ….’ en ‘we gaan het op z’n Rijnlands doen, want zonder geven en nemen werkt het niet’.[2] Het team krijgt ook behoefte aan nieuwe competenties (‘hoe nemen we besluiten?’, ‘

Meer over Zelforganisatie en zelfsturende teams